Baangarantie voor werknemers Tata Steel in IJmuiden tot 2021

Staalproducent Tata Steel heeft met de vakbonden een baangarantieregeling afgesproken. Deze baangarantie is van toepassing voor de werknemers van de Tata Staalfabriek in IJmuiden. Op dinsdag 4 oktober 2016 werd dit bericht naar buiten gebracht toen de onderhandelingen tussen de vakbonden en het bestuur van Tata Steel waren afgelopen. De baangarantie is van toepassing voor de komende vijf jaar. In die periode zullen er geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel Nederland.

Als er om wat voor reden dan ook werknemers boventallig worden bij het bedrijf dan zal men deze werknemers intern herplaatsen. Deze interne herplaatsing mag voor een periode maximaal 21 maanden duren. Als deze interne herplaatsing goed verloopt dan zal de werknemer binnen twee maanden een vaste aanstelling moeten kunnen krijgen op zijn of haar nieuwe werkplek.

De vakbonden en werknemers maakten zich zorgen over het mogelijke samengaan van Tata met het Duitse ThyssenKrupp. Door deze mogelijke fusie was men bang dat er ook werkgelegenheid in IJmuiden zou verdwijnen. De vakbonden hebben de onderhandelingen namens de werknemers van het staalbedrijf gevoerd met Tata Steel. Deze onderhandelingen werden gevoerd vanaf februari tot oktober 2016. In de maand september werd door de werknemers nog een manifestatie gehouden. Tijdens deze manifestatie maakten de werknemers hun zorgen bekend en hadden ze gepleit voor harde toezeggingen over de werkgelegenheid. De werknemers stelden toen ook een ultimatum aan Tata Steel. De bonden zijn nu echter tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. Met de regeling die met Tata Steel is afgesproken is er zekerheid geboden aan het personeel.