Wat is stage?

Stage is een onderdeel van een opleiding waarin een leerling of student in de praktijk op een werklocatie leert. Stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd en geeft leerlingen de mogelijkheid om de theorie die op school is aangeleerd in de praktijk toe te passen bij een bedrijf. Hierdoor ontwikkelt de leerling zijn of haar beroepshouding en vaardigheden binnen een bepaald vakgebied. Daarom spreekt men als met het heeft over stages ook wel over beroepspraktijkvorming. Men leert en vormt zichzelf namelijk in de praktijk. Het volgens van stages is een verplicht onderdeel van opleidingen. Stages worden zowel op lagere beroepsopleidingen als op middelbare beroepsopleidingen gehouden. Ook in hogere beroepsopleidingen zullen studenten een stage moeten volgen.

Stage is noodzakelijk
Er zijn zeer veel verschillende opleidingen die men in Nederland op lbo, mbo en op hbo niveau kan volgen. Niet alleen het niveau verschilt ook de inhoud en de beroepsgroep van de opleiding verschilt onderling sterk. Daardoor leren leerlingen ook andere theorie in de colleges en klassikale lessen. Tegenwoordig worden ook steeds meer projectgroepen gevormd op opleidingen waarbij leerlingen en studenten een casus of probleem in groepen moeten oplossen. Hierbij kunnen voorbeelden van problemen in de praktijk aan bod komen. Ondanks deze praktijkgerichte benadering blijft men echter grotendeels de opleiding volgen in een school of andere opleidingsinstituut. Een stage is daarom noodzakelijk of in ieder geval heel belangrijk om de leerling daadwerkelijk te laten oefenen om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Wat leer je op een stage?
Wat je op een stage leert is afhankelijk van je opleidingsrichting en je opleidingsniveau. Ook de periode dat je de opleiding reeds hebt gevolgd is van invloed. Een leerling die tijdens het eerste jaar van zijn of haar opleiding een stage heeft zal waarschijnlijk een andere soort stage(inhoud) krijgen dan wanneer hij of zij aan het einde van de opleiding een afstudeerstage heeft. Dat heeft te maken met de ontwikkeling die men doormaakt tijdens de opleiding. Op de opleiding leert men steeds meer theorie en vaardigheden aan waardoor men op de stage ook complexere taken kan uitvoeren en zelfstandiger kan werken. Een stage is bedoelt om te leren en niet om te werken. In een verslag of in een beoordelingsformulier kan door een stagebegeleider worden genoteerd welke werkzaamheden de stagiair zelfstandig kan uitvoeren en welke niet. Er kan een waardeoordeel aan de beroepshouding worden gegeven van de stagiair. Daarbij kunnen ook competenties worden beschreven en gewaardeerd.

Welke soorten stages zijn er?
Bovenstaande informatie is algemene informatie over stages. Er zijn echter verschillende soorten stages die men kan houden tijdens een opleiding. Een aantal voorbeelden hiervan zijn een snuffelstage, een meeloopstage en een afstudeerstage. Deze stages hebben een verschillende inhoud. Een snuffelstage is bijvoorbeeld vrij kort. Een meeloopstage is meestal een stage waarbij men met een ervaren werknemer meeloopt om van hem of haar een vak te leren. Een afstudeerstage moet meestal een bepaald niveau hebben om een persoon in staat te stellen om zich zo te ontwikkelen dat hij of zij daadwerkelijk op het gewenste afstudeerniveau komt in de praktijk. Daar is ook een beoordeling aan verbonden.