Wat is een traineeship en waarvoor zijn traineeships bedoelt?

Verschillende bedrijven bieden traineeships aan. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de management traineeships die door bedrijven worden aangeboden. Een traineeship is een traject dat bestaat uit een inwerkprogramma en een opleidingsprogramma. Door een optimale samenhang tussen deze onderdelen van het traineeship wordt de trainee getraind in de werkzaamheden en functie die hij of zij in de toekomst zal uitoefenen. Sommige bedrijven gebruiken traineeships specifiek om afgestudeerde starters intern op te leiden naar het gewenste niveau. Daarnaast zijn er bedrijven die traineeships aanbieden voor mensen met beperkte werkervaring maar die deze werkervaring wel in de gewenste richting hebben opgedaan.

Wat is een traineeship precies?
Een traineeship wordt door een bedrijf aangeboden aan toekomstig werknemers. Het traineeship bestaat uit een traineeprogramma waarmee de trainee door het bedrijf wordt begeleid en gestuurd. Hierbij is een combinatie van werken en leren aanwezig. De investering wordt door het bedrijf gedaan op het gebied van opleiding en de bijbehorende kosten. De trainee zal echter wel zijn of haar best moeten doen om het traineeship succesvol af te ronden. De trainee leert over het algemeen op het werk zelf dit wordt ook wel ‘learning on the job’ genoemd. Dit kost een bedrijf uiteraard capaciteit. De trainee leert van zijn of haar collega’s. Deze zullen de trainee ondersteunen waardoor ze een deel van hun eigen werk niet kunnen uitvoeren.

Daarnaast bestaan de meeste traineeships ook uit oriëntatieprogramma’s, cursussen en trainingen die intern of extern worden gehouden. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van collegezalen of praktijksimulaties met rollenspellen. Trainees kunnen tijdens deze rollenspellen en bijeenkomsten over het algemeen met andere trainees in contact komen waardoor ze ervaringen kunnen delen.

De duur van traineeships verschilt. Sommige werkgevers hebben traineeships van anderhalf jaar terwijl andere bedrijven traineeships hebben van drie jaar of langer. Ook de vorm en inhoud van traineeships verschilt tussen bedrijven. Dit heeft ook voor een belangrijk deel te maken met de sector van het bedrijf en de functiegroep waar het traineeship op is gericht.

Verschil tussen traineeship en stage
Een traineeship is niet hetzelfde als een stage. Meestal heeft iemand die deelneemt aan een traineeship zijn of haar opleiding al afgerond. Tijdens het traineeship zal de trainee intern worden opgeleid in de cultuur en de werkwijze van het bedrijf waar het traineeship wordt gehouden. Daarnaast krijgt de trainee tijdens het traineeship een passende beloning in de vorm van salaris. Dit gebeurd over het algemeen niet bij stages. Daarnaast is er ook geen extern opleidingsinstituut waaraan het bedrijf de resultaten moet rapporteren. Bij een traineeship heeft het bedrijf meer de controle over de resultaten van de trainee. Er kunnen wel externe opleidingsinstanties worden ingeschakeld maar deze zullen handelen in opdracht van het bedrijf dat het traineeship aanbied. Het bedrijf bepaald dus in belangrijke mate de inhoud van het traineeship. Dit is niet het geval bij stages waarbij vooral de opleider de inhoud van de stage en de stage opdrachten bepaald.

In aanmerking komen voor een traineeship
Het initiatief voor een traineeship ligt zowel bij het bedrijf als bij de werkzoekende. Bedrijven willen gemotiveerde trainees in dienst nemen die over voldoende niveau beschikken. Niet iedereen kan bij elk bedrijf voor een traineeship in aanmerking komen. Vaak moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het gebied van opleidingsniveau, opleidingsrichting en competenties. Bedrijven werven en selecteren trainees met het oog op de werkzaamheden die de trainee in de toekomst zal uitvoeren binnen een bedrijf. Daardoor wordt veel aandacht besteed aan de sollicitatieprocedure. Trainees krijgen tijdens de sollicitatieprocedure te maken met verschillende gesprekken en testen. De selectieprocedure kan onder andere intelligentietesten bevatten en verschillende assessments. Een zorgvuldige selectie is belangrijk omdat het bedrijf er zeker van wil zijn dat geschikte kandidaten worden aangenomen voor traineeships. Een bedrijf zal namelijk veel geld in de trainee moeten investeren om deze op het gewenste (management) niveau te brengen.

Recruitment en trainees
Er zijn grote bedrijven die een corporate recruitment afdeling hebben die voor het bedrijf op zoek kan gaan naar trainees voor bepaalde functies. Daarnaast zijn er bedrijven die recruitment uitbesteden aan andere bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. De meeste recruiters zijn gespecialiseerd in bepaalde sectoren. Hierdoor zijn recruitment bureaus in de zorg en de financiële dienstverlening ontstaan. Daarnaast zijn er bureaus die zich richten op technisch recruitment. Een technisch recruitmentbureau kan voor een bedrijf op zoek gaan naar trainees met een hogere technische opleiding. Dit kunnen bijvoorbeeld ingenieurs zijn in verschillende technische beroepsrichtingen zoals bijvoorbeeld bouwkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en civiele techniek.