Augmented reality is het antwoord op personeelstekort in de installatiebranche

De arbeidsmarkt in de industrie in het algemeen en in de installatiebranche in het bijzonder staat onder druk. De markt trekt aan en er zijn gewoonweg te weinig vakmensen beschikbaar voor
alle projecten die op bedrijven afkomen. Dit tekort zal volgens het UWV de komende jaren niet verdwijnen. Het is dan ook tijd van de gebaande paden af te wijken en de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan met innovatieve, technologische oplossingen die de productiviteit en efficiency van de bestaande workforce een impuls geven. Augmented reality is hier een goed voorbeeld van.

Personeelstekort
Het CBS constateerde eind 2017 dat het personeelstekort in de industrie oploopt. Bijna zestien procent van de bedrijven in deze sector meldt dat dit personeelstekort de productie belemmert. Er werken bijna negen procent minder mensen dan in 2005 en daarnaast vergrijst de sector steeds verder. Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag: het percentage bedrijven dat een tekort aan vraag ervaart, ligt op het laagste punt sinds eind 2008. Logisch dus dat het aantal vacatures in de industrie stijgt. Per duizend banen van werknemers waren er aan het eind van het derde kwartaal 2017 23 vacatures.

Kwantitatief en kwalitatief
En recentelijk kwam ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, naar buiten met de resultaten van haar TechBarometer. 79 procent van de technische organisaties in Nederland verwacht een tekort aan technici in de komende vijf jaar. De afgelopen vijf jaar heeft bijna een kwart van de organisaties een kwalitatief tekort ervaren (24%), 11 procent alleen een kwantitatief. 38 procent heeft met beiden vormen van tekorten te maken gehad.

Productiviteit
Op korte termijn is het dan ook erg lastig zo niet onmogelijk deze vacatures op te vullen en daardoor lopen ondernemers veel kansen mis. Dit dwingt ondernemingen tot innovaties om productiviteit een impuls te geven, zodat met evenveel mensen meer werk kan worden verzet. Als je het hebt over technologische innovaties dan kom je al snel uit bij augmented reality. Augmented reality (AR) is een technologie die vooral field service medewerkers kan helpen hun productiviteit en efficiency te verbeteren.

Het zorgt er onder meer voor dat digitale informatie, bijvoorbeeld tekeningen van objecten of interactieve handboeken, over echte objecten geplaatst en geprojecteerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een slimme bril of een device als de Microsoft HoloLens. Door informatie rechtstreeks toe te passen in de juiste context kun je als engineer of installatiemedewerker informatie sneller tot je nemen en kun je direct hierop inspelen.

Betere dienstverlening
Dat is exact wat ondernemingen in de installatiebranche nodig hebben. Er komt immers een eind aan het bladeren in papieren handboeken met smeervlekken. Bovendien houden medewerkers hun handen vrij, als zij gebruikmaken van een AR-device zoals een slimme bril. Informatie wordt op het juiste moment gepushed in plaats van dat de medewerker zelf op zoek moet gaan. Hier kun je forse stappen zetten met productiviteit. En passant krijgt de dienstverlening een impuls; de klant kan nog meer service op maat verwachten.

Doorgroeien
Zoals hierboven beschreven heeft het arbeidstekort een kwantitatieve en een kwalitatieve component. Het ontbreekt ondernemingen veelal aan mensen die complexe projecten kunnen oppakken. En wanneer je deze mensen niet kunt vinden op de arbeidsmarkt, wil je dat je bestaande workforce doorgroeit zodat medewerkers wel over de vereiste kennis en vaardigheden kunnenb beschikken. Tijd en geld om hen op een langdurige en kostbare training te sturen zijn er echter niet.

Met AR kun je senior engineers op een centrale locatie een compleet team van minder ervaren medewerkers laten aansturen. Via tools als de HoloLens of een slimme bril ziet de senior engineer op afstand wat de monteur ter plekke doet. Vervolgens stelt de technologie deze senior engineer in staat de te verrichten handelingen als het ware over te nemen. De medewerker op locatie kan de aanwijzingen opvolgen, staat uiteraard in verbinding met zijn ervaren collega en leert zo ‘on the job’. Je slaat als field service organisatie twee vliegen in één klap: minder ervaren medewerkers kun je toch uitsturen voor een complexe opdracht en je traint medewerkers terwijl zij declarabel en productief zijn. Zo verdien je investeringen in augmented reality vanzelf terug en los je zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve personeelstekort op.

Aantrekkingskracht
Ten slotte is het goed om te vermelden dat het werken met nieuwe technologieën als AR, en in de toekomst mogelijk ook artificial intelligence en machine learning, een grote aantrekkingskracht heeft op de jongere generaties medewerkers. Zij zijn niet anders gewend dat te werken met de nieuwste devices en technologieën. Als je nu dit soort innovaties omarmt, dan trek je deze jonge technisch geschoolde mensen aan. En dat is toch exact wat je voor ogen hebt.

Conclusie
Het tekort aan arbeidskrachten kan wellicht niet volledig worden opgelost met AR. De boost in productiviteit en het omarmen van nieuwe technologieën zijn echter wel maatregelen die er enerzijds voor zorgen dat meer werk in minder tijd kan worden gedaan en anderzijds dat je als werkgever aantrekkelijker wordt voor jongere generaties die gewend zijn met de nieuwste technologieën te werken. HSO heeft de kansen van AR in de field service omgeving uiteengezet in een praktisch trendbook. Dan blijkt dat AR juist in de installatiebranche een grote toegevoegdewaarde heeft, op verschillende vlakken. Kom dan ook snel in actie.

Auteur: Tim Hermans, Senior International Pre-sales Consultant