UWV: serious gaming en augmented reality toepassen om arbeidsparticipatie abreidsgehandicapten te bevorderen

Het UWV wil dat de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking wordt bevordert. Daarvoor zou men ook nieuwe technologie moeten aanwenden. Volgens een onderzoek zouden namelijk verschillende soorten technologische ontwikkelingen de arbeidsparticipatie van mensen met een lichte beperking kunnen ondersteunen. Serious gaming, augmented reality, activiteitentrackers en omgevingssensoren zijn voorbeelden van technologische oplossingen die mensen met een kleine arbeidsbeperking kunnen ondersteunen bij hun werk.

Serious gaming
Serious gaming is bijvoorbeeld een systeem waarmee mensen hun arbeidsvaardigheden kunnen trainen. Daarnaast kan serious gaming worden gebruikt om kennis over de werkplek te vergroten. Met een activiteitentracker zou de hartslag van een persoon kunnen worden gemeten waarmee de stress of spanning van een persoon op de werkplek inzichtelijk kan worden gemaakt.

Robotisering
Bovendien is er in de robotisering ook een revolutie gaande. Er zijn robots die mensen kunnen assisteren bij het uitvoeren van werkzaamheden. Bovendien zijn er zogenaamde exoskeletten die de mens kunnen ondersteunen. Een exoskelet is een uitwendig skelet dat meestal ook gemotoriseerd wordt waardoor het exoskelet daadwerkelijk de kracht van de mens kan vergroten.

Maatwerk aanpak
Veel apparaten zijn tegenwoordig ook doormiddel van spraakaansturing in beweging te krijgen. Dat zou voor mensen met een arbeidsbeperking en weinig spierkracht een uitkomst kunnen zijn. Als het gaat om een arbeidsbeperking dan is er meestal maatwerk nodig. Elke arbeidsbeperking vereist namelijk een specifieke aanpak en dus ook een specifieke maatwerk oplossing.