Arbeidsplatformen en platformeconomie niet altijd eerlijk in 2020 aldus SER

Een aantal jaren geleden deed zich een nieuwe trend voor op de arbeidsmarkt en economie. Er werd gesproken over een platformeconomie en zogenaamde arbeidsplatformen. Omdat veel handel zich verplaatste naar online marktplaatsen ontstonden ook platformen waarop vraag en aanbod van arbeid samenkwam. Natuurlijk een interessante ontwikkeling maar er zijn ook kanttekeningen. Zo is er niet altijd duidelijkheid over de afspraken die gemaakt zijn tussen de aanbieders van de platformen en de deelnemers op deze platformen.

Om die reden heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) maandag 19 oktober 2020 de resultaten van een onderzoek naar de platformeconomie bekend gemaakt. De SER wil duidelijkheid over veilig werk, sociale bescherming en eerlijk werk. Het aantal online platformen is de afgelopen jaren verder toegenomen. Dit zijn websites waarop werkenden of werkzoekenden kunnen kijken welke opdrachten beschikbaar zijn. Opdrachtgevers kunnen op deze platformen klussen ter beschikking stellen. Dit kunnen verschillende klussen of projecten zijn. Hierbij kun je denken aan vervoersdiensten zoals Uber. Ook zijn er websites voor klussen in woningen en Werkspot. Veel online platformen werken ook met app’s en andere toepassingen. Op zich werken de meeste online-platformen wel effectief en hebben ze een goed bereik. Toch is er veel onduidelijk over de positie van de personen die de klus aannemen.

De SER heeft in het onderzoek diverse bevindingen benoemd. Er moet sprake zijn van eerlijk werk oftewel ‘decent werk’ zoals de SER het noemt. Daarbij moet antwoord worden gegeven of er sprake is van een eerlijk inkomen of mogelijkheden tot scholing. Ook werd gekeken naar de mogelijkheid op inspraak, veiligheid op de werkvloer en sociale bescherming? Volgens de SER wordt zeker niet bij alle platformen evenveel aandacht besteed aan deze onderwerpen. Zo zouden medewerkers op platformen in de schoonmaak, maaltijdbezorgers en chauffeurs weinig zekerheden hebben. Daarnaast zouden deze platformmedewerkers weinig inkomen krijgen en hebben ze bovendien geen recht op sociale zekerheid in de vorm van de WW. Mensen die online werk doen via platformen zouden zelfs nog minder vergoeding krijgen voor hun werk.