Platformeconomie zorgt voor toename zzp’ers in Nederland

Economen van ING Economisch geven aan dat het aantal zzp’ers kan toenemen met 200.000 tot een miljoen zzp’ers in totaal. Deze toename in het aantal zelfstandigen zonder personeel zou gerealiseerd worden door de opkomst van digitale platformen. Hierbij kun je denken aan platformen zoals Uber en horecaplatform Temper. De economen van ING hebben hun bevindingen woensdag 28 november 2018 gepresenteerd in de zogenaamde scenarioanalyse.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Volgens de economen is de impact voornamelijk afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die daarmee verband houden. De technologische vooruitgang heeft een bepaalde invloed op de toename van het aantal zzp’ers maar ook de wetgeving. Daarnaast zorgen ook de financiële prikkels en de inkomenszekerheid er voor dat mensen er voor kiezen om juist wel of niet zzp’er te worden. De economen van de ING hebben bij de scenarioanalyse zowel een behouden scenario als een extreem scenario gehanteerd.

Wat is een platformeconomie?
Volgens de economen werken vooral mensen met een ‘typisch platformberoep’ als zzp’er. Een voorbeeld van platformberoepen zijn taxichauffeurs, horecapersoneel en schoonmakers. Ook mensen met kortlopende en flexibele contracten zijn volgens de ING-economen gevoelig voor de zogenaamde platformeconomie. Deze platformeconomie kenmerkt zich door flexibilsering. Een online platform wordt dan ingezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

In een platformeconomie wordt de uitzendorganisatie in feite uit de keten gehaald. Als alle uitzendkrachten en gedetacheerd personeel via platformen gaan werken en er komen nog een aantal werknemers bij die geen vaste uren hebben dan zou er een grote groep ontstaan die als zzp’er zou kunnen gaan werken. Als iedereen in deze groepen zzp’er zou worden dan zouden er volgens de ING-economen 200.000 nieuwe zelfstandigen bijkomen in Nederland.