AFM: leengedrag starters op de woningmarkt is zorgelijk in 2021

Veel starters op de woningmarkt staan open voor creatieve oplossingen om een woning te financieren. Daarbij worden steeds hogere hypotheken afgesloten of worden meerdere leningen afgesloten om aan voldoende geld te komen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bezorgd over deze ontwikkeling. Dat heeft de AFM bekend gemaakt op donderdag 2 september 2021. Deze autoriteit heeft haar zorgen geuit op basis van financiële gegevens van zogeheten koopstarters. Hieruit komt naar voren dat de hypotheek van veel starters vaak hoog is. Daarnaast hebben starters vaak andere leningen en schulden.

Extra schulden

Veel starters hebben volgens de AFM meer schulden. Hierbij kun je denken aan studieschulden. Deze worden niet altijd aan hypotheekverstrekkers bekend gemaakt hoewel dit wel wettelijk verplicht is. in 2018 zou gemiddeld 2 op de vijf koopstarters een studieschuld hebben. Tien procent van deze koopstarters met studieschuld had deze schuld niet opgegeven bij de hypotheekverstrekker.

Meerdere leningen

Bovendien worden in de praktijk vaak meerdere leningen afgesloten om woningen te kunnen betalen. Zo hebben sommige starters op de woningmarkt ook zogenaamde consumptieve leningen afgesloten. Doormiddel van deze leningen zijn auto’s en andere producten gekocht. Daarvoor moeten echter wel maandelijkse lasten worden betaald. Volgens de AFM zouden veel mensen die tot deze groep behoren ook een hogere hypotheek hebben afgesloten.

Te hoge hypotheek

Ongeveer vijfentwintig procent van de koopstarters zou volgens de AFM een hypotheek nemen die hoger is dan de wettelijke norm. In de praktijk zouden sommige hypotheeksommen tussen de 50.000 tot 70.000 euro hoger zijn dan de wettelijke norm. Volgens de toezichthouder is niet in alle gevallen de hypotheek veel te hoog. Met goede onderbouwing zou men een hogere hypotheek kunnen ontvangen. Dan heeft de overheid het bijvoorbeeld over een hogere hypotheek om het extra geld te gebruiken om een woning te verduurzamen. Dan zou men in de toekomst in de vaste lasten geld kunnen besparen.