Aantal werklozen in september gestegen naar 382.000

In Nederland is het aantal werklozen in de maand september gestegen naar ongeveer 382.000. Dat aantal is net als in augustus 3,8 procent van de mensen die vallen onder de beroepsbevolking. In augustus waren nog 378.000 mensen die tot de beroepsbevolking horen werkloos. Over het gemiddelde genomen nam het aantal werklozen in Nederland toe met 14.000 personen per maand in de afgelopen drie maanden. Dit bericht werd donderdag bekend gemaakt door het statistiekbureau CBS. Hierdoor is de werkloosheid weer op hetzelfde niveau beland als aan het einde van vorig jaar. In de maand april was het werkloosheidspercentage nog op het laagste niveau beland sinds 2003. In 2003 was men beginnen met het percentage werkloosheid per maand in kaart te brengen.

Volgende de gegevens hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald baan. Verder zijn er in september 3,3 miljoen mensen in kaart gebracht die niet direct beschikbaar waren voor werk of niet recent hadden gezocht naar een baan. Deze groep wordt echter niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn namelijk mensen die al met pensioen zijn gegaan of te maken hebben met arbeidsongeschiktheid of ziekte waardoor het hervatten van werk niet mogelijk is. De niet-beroepsbevolking is in Nederland in de laatste drie maanden afgenomen met gemiddeld 11.000 personen per maand. Aan het einde van de maand september heeft het UWV 152.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd. Dit is een lichte stijging van 0,2 procent. In de maand september kwamen er 21.800 WW-uitkeringen bij. Daarnaast werden 21.500 WW-uitkeringen beëindigd. Ten opzichte van een jaar geleden nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 55.000 uitkeringen.