Aantal verkochte nieuwbouwwoningen in kwartaal 1 van 2022 gedaald

Er worden minder nieuwbouwwoningen verkocht. In het eerste kwartaal van 2022 is het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen teruggelopen tot het niveau van kort na de kredietcrisis. De komende tijd zullen ook minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Dat komt omdat de verlening van bouwvergunningen lager ligt dan vorig jaar. In de eerste vijf maanden van 2022 ligt het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen ongeveer 15 procent lager.

Als men kijkt naar de koopsector van het aantal nieuwbouwwoningen dan is er zelfs sprake van een daling van meer dan 20 procent. Dit is naar voren gekomen uit cijfers van het Expertisecentrum Woningwaarde. Dit expertisecentrum vormt een onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Sinds het derde kwartaal van 2021 is aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen aan het afnemen. Inmiddels is het aantal nieuwbouwwoningen gedaald tot het niveau van 2013. Zo was het aantal aangeboden woningen in het eerste kwartaal gedaald naar 4.500 woningen en het aantal verkochte woningen kwam in dezelfde periode uit op 5.500 woningen. Het jaar 2013 is voor veel mensen op de huizenmarkt een belangrijk referentiejaar omdat 2013 gekoppeld is aan de kredietcrisis oftewel de woningmarktcrisis.