Aantal huurwoningen in particuliere handen is fors gestegen tussen 2009 en 2019

De afgelopen tien jaar is het aantal huurhuizen dat in het bezit is van de grootste particuliere eigenaren aanzienlijk toegenomen. Op basis van een eigen onderzoek heeft de Volkskrant in kaart gebracht dat de toename in tien jaar tijd wel 22,3 procent is. Niet alleen Nederlandse particulieren blijken meer interesse te hebben in de aanschaf van woningen om deze vervolgens te verhuren, ook vanuit het buitenland is er veel interesse. Er is volgens de Volkskrant een duidelijke opmars merkbaar van buitenlandse beleggers in de Nederlandse woningmarkt.

Met deze ontwikkeling is zeker niet iedereen blij. Veel gemeenten zijn bezorgd over de aanschaf van koopwoningen die vervolgens vaak tegen forse huurprijzen worden aangeboden. Om die reden hebben woningcorporaties juist veel huurwoningen verkocht. Door de verkoop van deze woningen hoopte de overheid dat er meer koopwoningen op de woningmarkt beschikbaar zouden komen zodat het aanbod aan koopwoningen toe zou nemen. Het blijkt echter dat naast woningcorporaties verschillende andere investeerders actief zijn die huurwoningen aanbieden. Deze organisaties en particuliere vastgoedbeleggers willen graag winst maken zodat ze een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald op de woning of woningen die ze hebben aangeschaft.

De meest effectieve manier om winst te maken op huurwoningen is het vragen van een hoge huurprijs. Het is daarom geen wonder dat de huurprijzen aanzienlijk zijn gestegen. De gemiddelde prijs voor het huren van een huurwoning is volgens de Volkskrant toegenomen van 720 euro naar bijna 1.100 euro per maand. De schaarste van het aanbod zorgt er voor dat de huurprijzen verder omhoog gaan. De ontwikkeling in de huurprijzen zorgt er voor dat veel mensen nauwelijks een huurwoning kunnen betalen. Daarom wil de Volkskrant dat de gemiddelde huurprijs voor een huurwoning wordt verlaagd tot maximaal 1000 euro per maand. Anders worden mensen met een middeninkomen de “stad uitgejaagd”. Op dit moment is de overheid zich aan het beraden over de regels op de woningmarkt. Er wordt nagedacht over nieuwe regels die er voor moeten zorgen dat de stijging van de huurprijzen in de vrije huursector wordt beperkt.