660 Kinderopvanglocaties staken op dinsdag 14 september 2021

In Nederland hebben veel kinderopvanglocaties te maken met werkdruk. Deze sector werd tijdens de coronacrisis eigenlijk geheel vergeten door de overheid. De meeste aandacht ging uit naar de zorg en naar het onderwijs. De sector die zich juist richt op het opvangen van kinderen van ouders die in alle sectoren werken moest een grote mate van flexibiliteit tonen. Veel kinderopvanglocaties in Nederland moesten hun uiterste best doen om hun diensten te verlenen aan ouders terwijl de van de werknemers in de opvang steeds meer gevraagd werd.

Niet vaak stakingen in de kinderopvang

De kinderopvang is een sector die niet bekend staat om veel stakingen. Inmiddels lopen de problemen op sommige locaties zover op dat er een duidelijk signaal moet worden gegeven aan de overheid. Op dinsdag 14 september 2021 gaan ruim 660 kinderopvanglocaties in heel Nederland staken. De staking moet er voor zorgen dat er betere afspraken worden gemaakt over de werkdrukverlaging in de sector. De vakbond FNV vervult een belangrijke rol in de staking en verwacht dat minimaal vierduizend kinderopvangmedewerkers vandaag het werk neerleggen.

Werknemers in de kinderopvang

In totaal werken er in Nederland meer dan 110.000 werknemers in de kinderopvang. Deze werken verspreid over 17.000 verschillende locaties door heel Nederland. De staking wordt gehouden vanuit de vakbond FNV terwijl er al een cao-akkoord is gesloten. Een deel van de werkgevers in de kinderopvang heeft al cao-akkoord bereikt met vakbond CNV. Het gaat hierbij om het deel van de sector dat niet het grootste deel van het aantal opvanglocaties heeft maar waarbij wel de meeste werknemers zijn aangesloten. De werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) behartigen de belangen van ongeveer 80.000 werknemers.

FNV leden in kinderopvang ontevreden

De vakbond FNV geeft aan dat haar leden ontevreden zijn vanwege dat cao-akkoord. Ze zijn het er niet mee eens omdat in het akkoord geen afspraken zijn gemaakt om de werkdruk op korte termijn terug te dringen. Volgens de FNV zou de grote van de groepen kinderen die worden opgevangen moeten worden gereduceerd. Daarnaast zouden er ook zogenaamde groepshulpen worden ingezet om de werknemers in de kinderopvang te steunen. In de maand juli werd ook al een staking gehouden onder personeel van de kinderopvang.

Mogelijk meer stakingen

Vanwege het uitblijven van verbeteringen met betrekking tot de werkdruk is besloten om op dinsdag 14 september 2021 een nieuwe staking te houden. Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang, geeft aan dat steeds meer kinderopvangmedewerkers boos zijn geworden over de situatie. Er moet wat veranderen aan de werkdruk. Zolang daar niets aan verandert gaat de FNV nieuwe acties voorbereiden.