2000 Bedrijven die te veel coronasteun hebben ontvangen moeten dit terugbetalen in 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft aan dat het veel moeite kost om het teveel aan coronasteun dat is uitbetaald terug te krijgen. Volgens de RVO zouden in Nederland ongeveer 2000 ondernemers geen gehoor geven aan de oproep om het te veel betaalde coronasteun terug te betalen. Deze bedrijven reageren niet op telefoontjes maar ook niet op brieven en emails. Omdat deze bedrijven geen reactie geven heeft de RVO besloten om de vorderingen over te dragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze organisatie moet er voor zorgen dat het teveel aan coronasteun alsnog wordt terugbetaald.

Tijdens de coronacrisis was de RVO de instantie die verantwoordelijk werd gesteld voor het uitbetalen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze vergoeding werd door de overheid verstrekt om ondernemers te helpen met het doorbetalen van de vaste lasten omdat ze door lockdowns veel omzet verloren. Een gedeelte van de vaste lasten werden vervolgens vergoed door de TVL regeling. In totaal kregen ongeveer 420.000 bedrijven deze financiële hulp. Hiervan moeten in totaal een aantal duizend bedrijven deze hulp terugbetalen. De reden voor de terugbetaling is het feit dat hun daadwerkelijke omzetverlies lager is uitgevallen dan eerder is ingeschat.