120.000 Rijksambtenaren krijgen thuiswerkvergoeding vanaf 2021

Voor ongeveer 120.000 rijksambtenaren zal ook de komende tijd een thuiswerkvergoeding worden geboden. Het gaat om een bedrag van 750 euro dat eens per 5 jaar zal worden verstrekt. Het bedrag is bedoelt om een thuiswerkplek in te richten en te stofferen. Dit bedrag zijn de vakbonden overeengekomen met de overheid. Het bedrag is vastgelegd in nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin is ook opgenomen dat ambtenaren een loonsverhoging gaan krijgen van twee procent. De vakbonden vinden niet een hele stevige loonsverhoging.

Desondanks zijn ze blij met de vergoeding voor thuiswerken en de goede afspraken die zijn gemaakt voor thuiswerken. In 2021 zullen ambtenaren een thuiswerkvergoeding krijgen van 430 euro. Deze vergoeding zal komend jaar worden verhoogd naar een vergoeding van twee euro per dag aan thuiswerkvergoeding. Daarnaast krijgen ambtenaren ook nog een eenmalige thuiswerkvergoeding van 300 euro in de maand december 2021. De cao die nu wordt afgesloten heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De loonsverhoging zal met terugwerkende kracht ingevoerd worden op 1 juli.