Wat is dubbel geïsoleerd elektrisch gereedschap?

Dubbel geïsoleerd gereedschap is elektrisch gereedschap dat voorzien is van een dubbele elektrische isolatie waardoor men beter beschermd is tegen kortsluiting en elektrocutie. Elektrische gereedschappen die werken op 220 volt moeten wettelijk voorzien zijn van dubbele isolatie. Dit kan men zien aan een logo dat bestaat uit twee vierkantjes, een groter vierkant met daarin een kleiner vierkant. Hieronder is in een alinea informatie weergegeven over wat deze dubbele isolatie nu precies is.

Wat is een dubbele isolatie van elektrisch gereedschap?
Een dubbele isolatie van elektrisch gereedschap is dat het elektrische gereedschap op twee manieren is geïsoleerd. We benoemen even de manieren waarop een dubbel geïsoleerd elektrisch gereedschap is voorzien van isolatie:

  • Er is elektrische isolatie aanwezig tussen de verschillende elektrische onderdelen onderling, bijvoorbeeld geïsoleerde bedrading.
  • Er is elektrische isolatie aanwezig tussen de elektrische onderdelen en het chassis van het elektrische gereedschap.
  • Tussen aanraakbare delen van de behuizing van het elektrische apparaat (of het elektrische handgereedschap) en het chassis is elektrische isolatie aangebracht.
  • Dubbel geïsoleerde elektrische gereedschappen en apparaten dienen te voorzien zijn van een tweepolige netstekker die past in (wand)contactdozen die geschikt zijn voor geaarde apparaten.

Als er in een dubbel geïsoleerd elektrisch handgereedschap een isolatiefout ontstaat dan is dit apparaat over het algemeen nog veilig omdat er voldoende extra isolatie aanwezig is. Deze apparaten bevatten dus naast de standaard isolatie een extra isolatie. Hoewel dubbel geïsoleerde elektrische apparaten wel extra veilig zijn kan men veiligheid nooit 100 procent garanderen. Daarom dienen ook dubbel geïsoleerde handgereedschappen die professioneel of bedrijfsmatig worden gebruikt ieder jaar gekeurd te worden door een erkende keuringsinstelling. Verder dient ook de gebruiker van het gereedschap te controleren of de behuizing van het elektrische gereedschap niet beschadigd is en of de bekabeling van het gereedschap niet kapot is,

Arbowetgeving
Het gebruik van gekeurd dubbel geïsoleerde elektrische handgereedschappen is een verplichte technische beheersmaatregel waarmee bedrijven hun risico’s beheersbaar kunnen maken. Het beheersbaar maken van risico’s zijn bedrijven verplicht volgens de Arbowet. Deze schrijft voor dat bedrijven een Arbobeleid moeten voeren met als onderdeel daarvan een Risico Inventarisatie en Evaluatie en een plan van aanpak waarmee de risico’s beperkt kunnen worden. Denk hierbij ook aan de werkomgeving en arbeidsomstandigheden. In een omgeving waar explosieve mengsels kunnen ontstaan is het gebruik van elektrisch handgereedschap verboden. Ook in vochtige omgevingen kan er een groter gevaar op elektrocutie ontstaan. In die gevallen zullen extra veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. Deze extra veiligheidsmaatregelen zullen eveneens voortvloeien uit het plan van aanpak dat is voortgevloeid uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).