Hoe wordt een toolboxmeeting gehouden?

Een toolboxmeeting kan op verschillende manieren worden gehouden. Over het algemeen is het een kort gesprek dat met een groep werknemers wordt gehouden. Tijdens dit gesprek moet een boodschap met betrekking tot de veiligheid worden overgebracht. Deze boodschap moet er voor zorgen dat personeel veiliger gaat werken zodat de gezondheid van het personeel en eventueel andere mensen op de werkvloer niet in gevaar komt.

Toolboxmeeting en VCA
Het houden van een toolboxmeeting is één van de verplichtingen die voortvloeit uit de VCA certificering. VCA is een belangrijk certificaat waarmee werkgevers en werknemers kunnen aantonen dat ze de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten met betrekking tot het werk goed in acht nemen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Vanuit de VCA-certificering zijn bedrijven verplicht om minimaal 10 keer per jaar een toolboxmeeting met het personeel te houden.

Wat is de inhoud van een toolboxmeeting?
De kern van een toolboxmeeting is het bevorderen van de veiligheid. De inhoud van een toolboxmeeting kan echter verschillen. Meestal wordt er tijdens de meeting in ieder geval aandacht besteed aan onveilige situaties, bijna ongevallen en daadwerkelijke ongevallen. Deze aspecten kunnen een aanleiding geven om binnen zeer korte tijd een toolboxmeeting te houden. Ook aspecten die minder snel voor schade zullen zorgen aan de gezondheid kunnen aan de orde komen. Hierbij kan men denken aan aspecten zoals gehoorschade die vaak pas op latere leeftijd merkbaar is. Tijdens een toolboxmeeting worden duidelijke afspraken gemaakt met werknemers en leidinggevenden. Deze afspraken moeten er voor zorgen dat het gedrag van werknemers en leidinggevenden verandert zodat de veiligheid wordt bevordert op de werkplek.

Hoe ziet een toolboxmeeting er uit?
De meeste bedrijven gebruiken voor een toolboxmeeting een speciale overlegruimte zodat de werknemers en overige deelnemers niet worden afgeleid door werkzaamheden om hen heen. Er wordt een duidelijk doel benoemd van de toolboxmeeting. Dit is het bevorderen van de veiligheid. Daarnaast wordt een specifiek onderwerp benoemd waar het over gaat tijdens de toolboxmeeting. Het is belangrijk dat de persoon die de toolboxmeeting geeft duidelijk het belang van het onderwerp kan benoemen aan de deelnemers zodat deze doordrongen zijn van het nut van de toolboxmeeting. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door actuele onveilige situaties te benoemen of daadwerkelijke incidenten.

Men gaat met elkaar in overleg over de oorzaken en oplossingen voor de onveilige situaties. Door dit te doen raken de deelnemers bewust dat er een gedragsverandering moet plaatsvinden. Deze verandering moet worden vastgelegd in afspraken die concreet zijn. men moet de naleving van deze afspraken kunnen controleren. Verder is het belangrijk dat deelname aan deze toolboxmeetings verplicht moet worden gesteld.