Wat is een toolboxmeeting?

Het woord toolboxmeeting hoor je regelmatig bij technische bedrijven maar ook bij andere bedrijven wordt dit woord gebruikt om een vorm van werkoverleg aan te duiden. Bedrijven die VCA certificeert zijn moeten verplicht toolboxmeetings houden. VCA is een afkorting die staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Toolboxmeetings worden periodiek gehouden. Dit houdt in dat er een bepaalde regelmaat is in het houden van deze meetings. De kern van een toolboxmeeting is het bevorderen van de veiligheid op de werkplek en rondom de werkplek voor zowel het personeel als alle overige aanwezige mensen. Een toolboxmeeting heeft meestal een specifiek onderwerp dat aan de orde komt.

Waarom worden toolboxmeetings gehouden?
Toolboxmeetings hebben als doel de veiligheid in een bedrijf te bevorderen. Leidinggevenden en uitvoerend personeel worden tijdens deze bijeenkomsten bewust gemaakt van de veiligheidsaspecten op de werkplek. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan recente ongevallen die kunnen hebben plaatsgevonden. Ook onveilige situaties en bijna ongevallen kunnen aan de orde komen als deze aanwezig zijn of zich voor hebben gedaan. Per jaar moet er volgens de VCA certificering minimaal 10 keer een toolboxmeeting door een bedrijf worden gehouden.

Onderwerpen voor toolboxmeetings
De onderwerpen voor een toolboxmeeting kunnen verschillen. Er wordt per toolboxmeeting meestal specifiek aandacht besteed aan een relevant onderwerp voor de werkplek. Deze onderwerpen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Men kan het tijdens deze meeting bijvoorbeeld hebben over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s), ook het gebruik van gereedschappen kan aan de orde komen. Mogelijke gevaren zoals brandgevaar en explosiegevaar kunnen onderwerpen zijn en schadelijke geluiden die op de werkplek kunnen ontstaan.

Je kunt tijdens een toolboxmeeting informatie krijgen over het herkennen van gevaren en hoe je jezelf daar tegen kunt beschermen. Ook verbeteringen van de veiligheid kunnen aan de orde komen. Al deze aspecten dragen bij aan het bevorderen van het veiligheidsbesef van de werknemers en de werkgevers. Toolboxmeetings zijn daarom belangrijk en nuttig en moeten niet worden beschouwd als een formele verplichting vanuit het VCA waaraan men zich dient te houden. Een goede toolboxmeeting zorgt er tevens voor dat het personeel doordrongen is van het feit dat het bedrijf zich inzet voor de veiligheid van het personeel. Het personeel doet er op haar beurt weer goed aan om deze veiligheidsvoorschriften nauwgezet op te volgen en ook collega’s aan te spreken als er mogelijk gevaar voor de veiligheid optreed.