In 2020 wordt in Nederland een wereldtop gehouden over het actieplan tegen klimaatverandering

In Nederland is men zich er steeds meer van bewust dat de klimaatverandering een feit is dat met ingrijpende maatregelen moet worden bestreden. Er moet actie worden ondernomen door overheden, bedrijven en burgers tegen de klimaatverandering. Internationaal staat Nederland op dit gebied niet alleen. Er zijn veel internationale overlegorganen ontstaan waarin de klimaatverandering als ontwikkeling zoveel mogelijk wordt aangepakt. Deze organisaties en overlegorganen bedenken weliswaar plannen om de klimaatverandering tegen te gaan maar echt concrete oplossingen worden nog niet geboden.

Er is nog veel onenigheid over de beste werkmethoden waarmee de CO2 emissie kan worden gereduceerd. Er is nu een nieuwe wereldtop gepland in 2020. Deze top wordt gehouden in Nederland. Tijdens de top zal een actieplan worden besproken waarmee klimaatverandering kan worden tegengegaan. Inmiddels hebben 17 landen aangegeven dat ze mee willen helpen met het actieplan. Naast deze landen hebben ook acteur Leonardo di Caprio en voormalig VN-chef Ban Ki-moon hun steun beloofd. Het bericht over de nieuwe klimaattop werd bekend gemaakt door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een interview met de Telegraaf.