Wat is magnetisch pulslassen en hoe wordt dit lasproces uitgevoerd?

Magnetisch pulslassen is een lasproces waarin gebruik wordt gemaakt van magnetisme. Men gebruikt het magnetisme in dit lasproces om twee delen van een werkstuk tegen elkaar aan te drukken en in elkaar te laten versmelten. Magnetisch pulslassen lijkt op explosielassen alleen wordt er bij explosielassen gebruik gemaakt van explosieven die doormiddel van druk er voor zorgen dat de twee delen van het werkstuk die aan elkaar verbonden moeten worden op de raakvlakken in elkaar om worden gekneed.

Bij magnetisch pulslassen wordt echter geen gebruik gemaakt van een explosieve stof. In plaats daarvan maakt men gebruik van een magnetisch veld. Magnetisch pulslassen is een lasproces dat onder andere wordt toegepast bij het aan elkaar lassen van vlakke metalen platen. Net als explosielassen kan men ook bij magnetisch pulslassen verschillende soorten metaal in elkaar laten versmelten.

Druklassen
Magnetisch pulslassen is een lasproces dat zeer snel kan worden uitgevoerd. Het lasproces behoort tot het druklassen. Er wordt gebruik gemaakt van zeer grote magneetvelden die vrij kort duren. Deze magneetvelden zorgen er voor dat verschillende metalen die van ongelijke aard zijn aan elkaar kunnen worden gekneed.

Apparaat voor magnetisch pulslassen
Voor het opwekken van het magnetisch veld wordt gebruik gemaakt van een zeer grote wisselstroom. Deze wisselstroom kan oplopen tot wel 1 miljoen ampère. Om deze enorme wisselstroom te behalen wordt gebruik gemaakt van een magnetisch pulslasapparaat met een hoogfrequent condensator-ontladingscircuit. Dit condensator-ontladingscircuit verzamelt als het ware de ampère tot een bepaald niveau en stoot deze dan vervolgens af. Het spreekt voor zicht dat het condensator-ontladingscircuit extreme capaciteiten en vermogens moet kunnen verwerken. Er kunnen bij magnetisch pulslassen energieën voor van 100 kJ voorkomen en vermogens van wel 1 GW (miljard Watt), de magneetveldsterkten die daardoor ontstaat kunnen meer dan 50 Tesla hoog worden.

Hoe wordt magnetisch pulslassen uitgevoerd?
De wisselstroom wordt door een geleidende spoel, die ook wel inductor wordt genoemd, geleid. De inductor wordt vlak boven de plaat geplaatst die aan een andere plaat moet worden gelast. Men kan dit proces alleen toepassen op materialen die elektriciteit geleiden. Als men de inductor aanzet wordt er een extreem groot magnetisch veld opgewerkt. Daarbij ontstaat een secundaire wervelstroom in het materiaal. Dit proces wordt ook wel beschreven in de wet van Lenz.

De secundaire wervelstroom die optreed binnen het primaire magnetische veld zorgt er voor dat er een Lorentzkracht kracht ontstaat. Deze Lorentzkracht geeft de plaat een zeer grote versnelling. Dit lasproces wordt tot het druklassen gerekend omdat deze Lorentzkracht er voor zorgt dat de plaat met een enorme kracht tegen een andere plaat wordt aan geschoten. Deze andere plaat bevindt zich doorgaans op slechts een paar millimeters afstand ten opzichte van de plaat waar de conductor op is geplaatst. Binnen zeer korte tijd wordt de plaat met snelheden van 600-1000 m/s tegen de andere plaat aan geperst. De oppervlakten van de metalen platen gaan door deze kracht direct met elkaar versmelten waardoor een on-uitneembare lasverbinding ontstaat.