Wat is kouddruklassen en waarvoor wordt dit lasproces gebruikt?

Lassen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een zeer bekende vorm van lassen is booglassen. Booglassen is een vorm van smeltlassen. Hierbij worden twee verschillende metalen doormiddel van een elektrische boog verhit en wordt er meestal toevoegmateriaal in de lasboog gebracht zodat de onderdelen van het werkstuk en het toevoegmateriaal samensmelten in een smeltbad. Na het uitharden van het smeltbad is een niet uitneembare lasverbinding ontstaan.

Voor het smelten van metalen is uiteraard veel hitte nodig. Ook bij het Cold Metal Transfer, oftewel het CMT-lasproces van Fronius is nog steeds warmte inbreng nodig tijdens het lassen, al is het CMT-lasproces wel minder heet dan het kortsluitbooglassen doormiddel van het MIG/MAG lasproces. Bij kouddruklassen wordt de temperatuur tijdens het lasproces niet verhoogd. Dit lasprocedé wordt tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt. Desondanks volgt hieronder een korte beschrijving van dit lasproces.

Wat is kouddruklassen precies?
De benaming ´kouddruklassen´ maakt een hoop duidelijk. In een koude toestand worden metalen doormiddel van druk gelast. Er is bij kouddruklassen geen sprake van een smeltbad of vloeibare fase in tegenstelling tot smeltlasprocessen zoals booglassen. Het koudlasproces dient in een vacuüm plaats te vinden.

Bij kouddruklassen wordt gebruik gemaakt van de reactie die tussen twee metalen kan ontstaan wanneer de atomen van de metalen elkaar raken. De atomen gaan elkaar aantrekken en er ontstaat een nieuw samenhangend kristalrooster tussen de atomen. Wanneer dit gebeurd is een nieuwe verbinding tot stand gekomen. De verbinding tussen de metalen kan het best tot stand worden gebracht wanneer de metalen helemaal schoon zijn en niet voorzien van een oxidehuid. De oxidehuid zorgt voor vervuiling evenals verfresten die op metalen aanwezig kunnen zijn. Deze dienen dan ook voor het kouddruklassen te worden verwijderd.

Toepassingen van kouddruklasproces
Het kouddruklassen wordt tegenwoordig beschouwd als een verouderd lasproces. Daarom wordt het kouddruklassen nog maar zelden gebruikt voor het verbinden van metalen. Tegenwoordig wordt kouddruklassen nog wel gebruikt bij wire-wraps hierbij worden elektrische draden met elkaar verbonden. Ook in de poedermetallurgie kan gebruik gemaakt worden van kouddruklassen. Poeders hebben een groot oppervlak waardoor de kans groot is dat ze onderlinge verbindingen met elkaar aangaan doormiddel van samenpersen onder hoge druk.