Wat is Freon en waarom mag Freon tegenwoordig niet meer worden gebruikt?

Freon is een algemene naam die werd gebruikt speciale gassen die in spuitbussen en koelsystemen werden toegepast. De firma DuPont heeft de naam Freon als merknaam op de markt gebracht. Voor de ontdekking van Freon werden gevaarlijker stoffen toegepast in koelsystemen. De stoffen die voor de toepassing van Freon werden gebruikt waren de stoffen methylchloride (CH3Cl), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). In tegenstelling tot deze stoffen was Freon een veiliger gas. Dit heeft te maken met het feit dat Freon niet giftig is en ook niet brandbaar is. In sommige gevallen werd Freon zelfs gebruikt voor het blussen van branden. Tegenwoordig mag Freon echter niet meer worden gebruikt. Dit heeft te maken met het feit dat Freon de ozonlaag aantast. Hieronder is beschreven waarom Freon schadelijk is voor de ozonlaag.

Waarom is Freon schadelijk?
Onder Freon vallen diverse chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s). Meestal wordt Freon 12® bedoelt wanneer men het over Freon heeft. Freon 12® is ook wel bekend onder der naam R-12 of freon-12. Dit was een populaire koelvloeistof die werd toegepast totdat het gebruik van deze koelvloeistof werd verboden. De chemische formule voor deze koelvloeistof is CCl2F2. Dichloordifluormethaan is de chemische benaming van deze stof. Deze stof is niet giftig en kleurloos. Daarnaast is dichloordifluormethaan onbrandbaar en is het gas vloeibaar gemaakt. Het is een inert gas dat zwaarder is dan lucht. Tot 1987 werd deze stof gebruikt als koelmiddel en werd het toegepast als drijfgas in aerosols. In 1987 werd het gebruik van dichloordifluormethaan door het internationale Montréal-protocol verboden.

De reden hiervoor is dat dichloordifluormethaan de ozonlaag beschadigt wanneer deze stoffen in de hogere atmosfeer komen. De ozonlaag is belangrijk voor de aarde omdat deze er voor zorgt dat schadelijke straling van de zon wordt tegengehouden. Het gaat hierbij met name om het schadelijkste deel van ultraviolette straling. Vanaf 1 oktober 2000 mogen geen chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) meer worden verkocht in de Europese Unie. Sinds 31 december 2000 mogen geen cfk’s meer worden gebruikt in bestaande installaties. Voor koeltechnische installaties gebruikt men tegenwoordig andere gassen. Het ozononvriendelijke Freon is vervangen door het ozonvriendelijke 1,1,1,2-tetrafluorethaan.