Wat is een technologiehub of technologie hub?

Technologiehub of technologie hub is een term die wordt gebruikt om een technologisch centrum aan te duiden in een technologische infrastructuur die meestal gebaseerd is op het transport en het beheer van data en in zeer omvangrijke computernetwerken. Als men het in de ICT sector heeft over een hub dan bedoelt men daarmee een middelpunt waarop computers zijn aangesloten. Dit kan een datacentrum zijn.

Betekenis van het woord ‘hub’
Het woord ‘hub’ is afkomstig uit de Engelse taal en kan in het Nederlands worden vertaald met het woord ‘naaf’. De naaf is het middelpunt van een fietswiel waarop de spaken zijn gemonteerd. In feite zou je een hub dus kunnen beschouwen als een ‘spil’ of, als je de metafoor van een spinnenweb wil gebruiken, het centrum van een spinnenweb.

Technologie hub
In het Engels heeft men het over een technology hub. Dit woord of deze term wordt in de praktijk voor verschillende netwerken gebruikt. Zo kan men het hebben over een technology hub waarom verschillende universiteiten zijn aangesloten. Hierbij kan de technologiehub een soort verzamelplaats zijn voor informatie in een datacenter waaruit verschillende universiteiten gegevens kunnen opvragen.

Technologiehub in een groter verband
Ook kan men het hebben over het plaatsen van een technologiehub in een land. In dat geval kan men denken aan het plaatsen van grote datacenters voor bijvoorbeeld Google. In dergelijke datacenters wordt zeer veel informatie opgeslagen en verwerkt en vervolgens getransporteerd via bijvoorbeeld internet. In dergelijke datacenters staan supercomputers met enorme capaciteit. Het spreekt voor zich dat deze datacenters enorm veel elektriciteit verbruiken. Tegenwoordig wil men deze datacenters daarom ook voorzien van groene stroom die bijvoorbeeld door zonnevelden en windmolens wordt opgewekt. De data-infrastructuur wordt voor veel landen steeds belangrijker. Waar men vroeger nog papieren administratie had en grote bibliotheken ontstaan nu grote datacenters met een gigantische opslagruimte.

Beschermen van een technologie hub
Deze datacenters moeten bovendien heel goed beveiligd worden tegen hackers en andere kwaadwillenden op internet. Een technologiehub wordt daarom goed beschermd. Dit is zowel softwarematig maar ook fysiek door grote stevige gebouwen met beveiliging in de vorm van camera’s en andere bewakingssystemen. Het beschadigen of vernietigen van een technologiehub en de daarbij behorende datacentrums heeft grote gevolgen voor een land en/of omgeving. Veel bedrijven en overheidsinstellingen kunnen aangesloten zijn bij een technologiehub. Ook opleidingsinstellingen zijn vaak aangesloten bij een technologie hub.