Wat is een technologiehub of technologie hub?

Technologiehub of technologie hub is een term die wordt gebruikt om een technologisch centrum aan te duiden in een technologische infrastructuur die meestal gebaseerd is op het transport en het beheer van data en in zeer omvangrijke computernetwerken. Als men het in de ICT sector heeft over een hub dan bedoelt men daarmee een middelpunt … Read more

Technologiehub in Saudi-Arabië vanaf 2018?

Saudi-Arabië is een land dat grotendeels afhankelijk is van de olieopbrengst als het gaat om de inkomsten. De olieproductie heeft het land altijd veel geld opgeleverd. Nu de olieprijs laag is en de olieproductie bovendien nog wordt bevroren is het land op zoek naar andere inkomstenbronnen. Op dit moment kijkt het land naar mogelijkheden voor … Read more