Waarvoor staat een DOT-getal bij remvloeistoffen?

Er zijn verschillende soorten remvloeistoffen. Deze vloeistoffen worden in hydraulische remsystemen gebruikt en zorgen er voor dat de druk van het rempedaal of koppelingspedaal wordt overgedragen op de remschijven of de koppelingsplaten. Het is belangrijk dat de remvloeistof niet comprimeerbaar is. Dit houdt in dat de remvloeistof niet kan worden samengedrukt. Dat zou er namelijk voor zorgen dat de druk die op het rempedaal wordt uitgeoefend niet rechtstreeks wordt overgedragen op de remschijf maar dat er eerst nog een interne druk in het hydraulische systeem moet worden opgebouwd. Kortom de remvloeistof moet dan eerst worden gecomprimeerd alvorens de kracht goed kan worden overgedragen.

Geen water in de remvloeistof
Remvloeistof mag geen water bevatten. Als remvloeistof wel water bevat wordt de remvloeistof comprimeerbaar afhankelijk van het percentage water. Hierdoor gaat het remmen minder goed en voelt de rem als het ware wat sponsachtig aan. Zowel het kookpunt als de mate waarin de vloeistof comprimeerbaar is zijn bepalend voor de kwaliteit van de remvloeistof.

Waar staat DOT of de DOT-waarde voor?
DOT is een afkorting die bij remvloeistoffen wordt aangegeven. Deze afkorting staat voor Department of Transportation. Achter deze afkorting staat een getal. Dit getal maakt duidelijk in welke categorie de remvloeistof is ingedeeld. De volgende DOT-waardes of DOT-getallen zijn er.

  • DOT 3
  • DOT 4
  • DOT 5
  • DOT 5.1

De DOT –waardes DOT3, 4 en 5.1 bevatten allemaal Polyglycol. Dit zorgt er voor dat deze stoffen zeer goede verf-oplossers zijn. DOT5 is gebaseerd op siliconen dit zorgt er voor dat deze stof minder agressief is. Daarnaast is de DOT 5 comprimeerbaar maar is minder hygroscopisch dan de overige DOT waardes.

Remvloeistoffen die gebaseerd zijn op Polyglycol zijn voor een deel hygroscopisch dat houdt in dat remvloeistoffen water uit de omgeving aantrekken. Als er te veel water wordt aangetrokken zal het kooppunt van de remvloeistof verlagen en wordt de comprimeerbaarheid van de remvloeistof vergroot. Dit levert een gevaar op voor de effectiviteit van het remsysteem.

Met de DOT standaard wordt het kookpunt aangegeven van de remvloeistof. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een droog kookpunt waarbij de remvloeistof 0 procent water bevat en een nat kooppunt waarbij er een maximale verzadiging is opgetreden van 3 procent water. Als men de hiervoor genoemde verschillende DOT waardes in gaat delen in verschillende kookpunten dan komt daar het volgende uit.

  • DOT3 droog kookpunt 401, nat kookpunt 284, 29%
  • DOT4 droog kookpunt 446, nat kookpunt, 311, 30%
  • DOT5 droog kookpunt 500, nat kookpunt 356, 29%
  • DOT5.1 droog kookpunt 518, nat kookpunt 374, 28%