Wat is remvloeistof en welke eisen worden aan remvloeistoffen gesteld?

Remvloeistof is een hydraulische vloeistof. Deze vloeistof wordt in hydraulische remsystemen en hydraulische koppelingen toegepast van verschillende voertuigen zoals, auto’s en motorfietsen. De remvloeistof zorgt er in het remsysteem voor dat de druk wordt overgebracht van het rempedaal of koppelingspedaal naar de rem of de koppeling. Een remvloeistof kan men niet samendrukken een remvloeistof is dus niet comprimeerbaar. Dit komt doordat er geen vrije ruimte tussen de moleculen zit waaruit de vloeistof is opgebouwd. De samendrukkende kracht in het hydraulische systeem wordt door de remvloeistof direct doorgegeven.

Waaruit bestaat remvloeistof?
Soms wordt remvloeistof ook wel remolie genoemd maar remvloeistof is niet gebaseerd op olie/ petroleum. Als remvloeistof wel op olie gebaseerd zou zijn zou dit schadelijke gevolgen hebben voor de rubberen elementen van het hydraulische systeem. Olie tast de rubberen slangen en afdichtingen aan daarom zijn de meeste remvloeistoffen gebaseerd op glycolethers. Naast remvloeistoffen die gebaseerd zijn op polyglycerol zijn er ook remvloeistoffen die samengesteld zijn uit siliconen. Hieraan voegt men additieven toe waardoor de eigenschappen van de remvloeistof worden verbetert.

Welke eisen worden aan remvloeistoffen gesteld?
De remmen van voertuigen zijn zeer belangrijk. Als een rem of remsysteem niet goed functioneert kan dat grote gevolgen hebben voor het voertuigen en de inzittenden. Daarom zijn er strenge eisen aan remsystemen en worden er dus ook strenge eisen gesteld aan remvloeistoffen. De viscositeit is één van de belangrijke eisen die aan remvloeistoffen worden gesteld. Met viscositeit bedoelt men de vloeistofdikte of de vloeibaarheid. Een dunne vloeistof heeft een laag viscositeitgetal. Remvloeistof moet een laag viscositeitsgetal hebben zodat het snel door de remleidingen kan stromen en weinig interne weerstand heeft. Naast de viscositeit zijn er ook andere eisen die worden gesteld aan remvloeistof. Hieronder staan drie belangrijke eisen:

Scheikundig stabiele samenstelling

De samenstelling van remvloeistof moet scheikundig stabiel zijn. Hiermee wordt bedoelt dat de chemische eigenschappen van remvloeistoffen gelijk moeten ongeacht de temperaturen waaronder de vloeistof wordt gebruikt.

Hoog kookpunt
Remvloeistof moet over een hoog kookpunt beschikken. Dit is belangrijk omdat remvloeistof erg heet kan worden. De remvloeistof wordt verhit doordat de hitte van de remblokken word doorgegeven aan de remvloeistof. Het koken van remvloeistof moet worden voorkomen omdat bij het kookproces damp ontstaat. Damp is lucht vermengd met vloeistofdeeltjes en kan worden samengedrukt. Omdat damp kan worden samengedrukt wordt de druk via het rempedaal minder goed doorgegeven op de remschijf. Hierdoor wordt de werking van het remsysteem minder goed en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Het kookpunt van remvloeistof wordt aangegeven in een DOT getal. DOT is een afkorting die staat voor Department Of Transportation. Remolie wordt in verschillende DOT waardes aangegeven. Deze waardes zijn: DOT 3, DOT 4. DOT 5 en DOT 5.1.

Geen waterelementen
Een remvloeistof mag geen waterelementen bevatten. Ondanks dat is remvloeistof wel hygroscopisch. Hiermee wordt bedoelt dat remvloeistof water opneemt uit de directe omgeving. Water heeft een relatief laag kookpunt. Als water vermengd wordt met remvloeistof kan het kookpunt van de totale remvloeistof verlagen. Als de remvloeistof bijvoorbeeld 2 procent water bevat zal het kookpunt voor de totale remvloeistof 50 graden Celsius lager worden.