Waarvoor staat een DOT-getal bij remvloeistoffen?

Er zijn verschillende soorten remvloeistoffen. Deze vloeistoffen worden in hydraulische remsystemen gebruikt en zorgen er voor dat de druk van het rempedaal of koppelingspedaal wordt overgedragen op de remschijven of de koppelingsplaten. Het is belangrijk dat de remvloeistof niet comprimeerbaar is. Dit houdt in dat de remvloeistof niet kan worden samengedrukt. Dat zou er namelijk voor zorgen dat de druk die op het rempedaal wordt uitgeoefend niet rechtstreeks wordt overgedragen op de remschijf maar dat er eerst nog een interne druk in het hydraulische systeem moet worden opgebouwd. Kortom de remvloeistof moet dan eerst worden gecomprimeerd alvorens de kracht goed kan worden overgedragen.

Geen water in de remvloeistof
Remvloeistof mag geen water bevatten. Als remvloeistof wel water bevat wordt de remvloeistof comprimeerbaar afhankelijk van het percentage water. Hierdoor gaat het remmen minder goed en voelt de rem als het ware wat sponsachtig aan. Zowel het kookpunt als de mate waarin de vloeistof comprimeerbaar is zijn bepalend voor de kwaliteit van de remvloeistof.

Waar staat DOT of de DOT-waarde voor?
DOT is een afkorting die bij remvloeistoffen wordt aangegeven. Deze afkorting staat voor Department of Transportation. Achter deze afkorting staat een getal. Dit getal maakt duidelijk in welke categorie de remvloeistof is ingedeeld. De volgende DOT-waardes of DOT-getallen zijn er.

  • DOT 3
  • DOT 4
  • DOT 5
  • DOT 5.1

De DOT –waardes DOT3, 4 en 5.1 bevatten allemaal Polyglycol. Dit zorgt er voor dat deze stoffen zeer goede verf-oplossers zijn. DOT5 is gebaseerd op siliconen dit zorgt er voor dat deze stof minder agressief is. Daarnaast is de DOT 5 comprimeerbaar maar is minder hygroscopisch dan de overige DOT waardes.

Remvloeistoffen die gebaseerd zijn op Polyglycol zijn voor een deel hygroscopisch dat houdt in dat remvloeistoffen water uit de omgeving aantrekken. Als er te veel water wordt aangetrokken zal het kooppunt van de remvloeistof verlagen en wordt de comprimeerbaarheid van de remvloeistof vergroot. Dit levert een gevaar op voor de effectiviteit van het remsysteem.

Met de DOT standaard wordt het kookpunt aangegeven van de remvloeistof. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een droog kookpunt waarbij de remvloeistof 0 procent water bevat en een nat kooppunt waarbij er een maximale verzadiging is opgetreden van 3 procent water. Als men de hiervoor genoemde verschillende DOT waardes in gaat delen in verschillende kookpunten dan komt daar het volgende uit.

  • DOT3 droog kookpunt 401, nat kookpunt 284, 29%
  • DOT4 droog kookpunt 446, nat kookpunt, 311, 30%
  • DOT5 droog kookpunt 500, nat kookpunt 356, 29%
  • DOT5.1 droog kookpunt 518, nat kookpunt 374, 28%

Wat is remvloeistof en welke eisen worden aan remvloeistoffen gesteld?

Remvloeistof is een hydraulische vloeistof. Deze vloeistof wordt in hydraulische remsystemen en hydraulische koppelingen toegepast van verschillende voertuigen zoals, auto’s en motorfietsen. De remvloeistof zorgt er in het remsysteem voor dat de druk wordt overgebracht van het rempedaal of koppelingspedaal naar de rem of de koppeling. Een remvloeistof kan men niet samendrukken een remvloeistof is dus niet comprimeerbaar. Dit komt doordat er geen vrije ruimte tussen de moleculen zit waaruit de vloeistof is opgebouwd. De samendrukkende kracht in het hydraulische systeem wordt door de remvloeistof direct doorgegeven.

Waaruit bestaat remvloeistof?
Soms wordt remvloeistof ook wel remolie genoemd maar remvloeistof is niet gebaseerd op olie/ petroleum. Als remvloeistof wel op olie gebaseerd zou zijn zou dit schadelijke gevolgen hebben voor de rubberen elementen van het hydraulische systeem. Olie tast de rubberen slangen en afdichtingen aan daarom zijn de meeste remvloeistoffen gebaseerd op glycolethers. Naast remvloeistoffen die gebaseerd zijn op polyglycerol zijn er ook remvloeistoffen die samengesteld zijn uit siliconen. Hieraan voegt men additieven toe waardoor de eigenschappen van de remvloeistof worden verbetert.

Welke eisen worden aan remvloeistoffen gesteld?
De remmen van voertuigen zijn zeer belangrijk. Als een rem of remsysteem niet goed functioneert kan dat grote gevolgen hebben voor het voertuigen en de inzittenden. Daarom zijn er strenge eisen aan remsystemen en worden er dus ook strenge eisen gesteld aan remvloeistoffen. De viscositeit is één van de belangrijke eisen die aan remvloeistoffen worden gesteld. Met viscositeit bedoelt men de vloeistofdikte of de vloeibaarheid. Een dunne vloeistof heeft een laag viscositeitgetal. Remvloeistof moet een laag viscositeitsgetal hebben zodat het snel door de remleidingen kan stromen en weinig interne weerstand heeft. Naast de viscositeit zijn er ook andere eisen die worden gesteld aan remvloeistof. Hieronder staan drie belangrijke eisen:

Scheikundig stabiele samenstelling

De samenstelling van remvloeistof moet scheikundig stabiel zijn. Hiermee wordt bedoelt dat de chemische eigenschappen van remvloeistoffen gelijk moeten ongeacht de temperaturen waaronder de vloeistof wordt gebruikt.

Hoog kookpunt
Remvloeistof moet over een hoog kookpunt beschikken. Dit is belangrijk omdat remvloeistof erg heet kan worden. De remvloeistof wordt verhit doordat de hitte van de remblokken word doorgegeven aan de remvloeistof. Het koken van remvloeistof moet worden voorkomen omdat bij het kookproces damp ontstaat. Damp is lucht vermengd met vloeistofdeeltjes en kan worden samengedrukt. Omdat damp kan worden samengedrukt wordt de druk via het rempedaal minder goed doorgegeven op de remschijf. Hierdoor wordt de werking van het remsysteem minder goed en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

Het kookpunt van remvloeistof wordt aangegeven in een DOT getal. DOT is een afkorting die staat voor Department Of Transportation. Remolie wordt in verschillende DOT waardes aangegeven. Deze waardes zijn: DOT 3, DOT 4. DOT 5 en DOT 5.1.

Geen waterelementen
Een remvloeistof mag geen waterelementen bevatten. Ondanks dat is remvloeistof wel hygroscopisch. Hiermee wordt bedoelt dat remvloeistof water opneemt uit de directe omgeving. Water heeft een relatief laag kookpunt. Als water vermengd wordt met remvloeistof kan het kookpunt van de totale remvloeistof verlagen. Als de remvloeistof bijvoorbeeld 2 procent water bevat zal het kookpunt voor de totale remvloeistof 50 graden Celsius lager worden.