Leenstelsel voor techniekmaster versoepelt?

De Nederlandse regering is zich er steeds meer van bewust dat de techniek een belangrijke rol speelt voor de toekomst van Nederland. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk studenten kiezen voor een technische opleiding. Door het opleiden technici heeft Nederland in de toekomst voldoende potentieel beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën en innovaties.

De masters die door Nederlandse opleidingsinstituten worden aangeboden duren meestal één jaar. Er zijn echter ook masters die meerdere jaren duren. Door het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel voor studenten wordt het volgen van een meerjarige master een kostbare aangelegenheid voor studenten. Daar wil minister Jet Bussemaker van het ministerie van onderwijs wat aan doen.

Meerjarige betatechnische masters
Zij maakt hierbij wel onderscheid tussen de verschillende masters die er in Nederland gevolgd kunnen worden. Studenten die meerjarige betatechnische masters volgen zouden volgens minister Jet Bussemaker per extra masterjaar een bedrag kwijtgescholden moeten krijgen van de overheid voor het volgen van hun master. Ze noemde een bedrag van duizend euro per extra leerjaar dat van de lening voor het volgen van meerjarige betatechnische masters zou moeten worden kwijtgescholden.

Sturingselement voor kiezen van technische opleiding
Minister Jet Bussemaker wil studenten die een meerjarige betatechnische master volgen tegemoet komen omdat ze bang is dat studenten die een dergelijke master volgen door de invoering van het leenstelsel worden ontmoedigd om de master af te ronden omdat ze hiervoor extra moeten lenen. Daarom wil de minister per extra leerjaar voor een meerjarige betatechnische master de student duizend euro van de lening kwijtschelden die nodig is om de opleiding te bekostigen. De minister benoemde daarbij dat juist de betatechnische masters belangrijk zijn omdat op de markt vraag is naar hoog opgeleide technici. Minister Jet Bussemaker wil de kwijtschelding van een deel van de lening voor deze masters gebruiken als een “extra sturingselement”. Ze hoopt hierdoor jongeren meer te interesseren om een studie op hoog niveau te volgen in de techniek.

Reactie Technisch Werken
Het is goed dat de overheid oog heeft voor de techniek en bereid is om te investeren in de opleiding van nieuwe technici. Masteropleidingen zijn kostbaar en het nieuwe leenstelsel kan er voor zorgen dat veel studenten er van afzien om zich aan te melden voor een meerjarige master. Juist deze meerjarige technische masters kunnen er voor zorgen dat jonge technici een belangrijke verdieping krijgen in de techniek. Een HBO opleiding in de werktuigbouwkunde biedt al een behoorlijke technische verdieping op bachelorniveau. Bedrijven die echter nieuwe technische oplossingen moeten ontwikkelen hebben vaak behoefte aan nog hoger opgeleid technisch personeel. Een master kan er voor zorgen dat jonge technici zich deze kennis kunnen eigen maken. Na hun afstuderen vormen ze daarmee een belangrijke kennisbron voor veel bedrijven. De actuele kennis die masterstudenten hebben kan er voor zorgen dat het bedrijfsleven een nieuwe technologische impuls krijgt.

Het nut van deze opleidingen voor de markt staat vast. De vraag is echter of de door de minister voorgenomen plannen wel echt als sturingselement werken. Er wordt hier duidelijk onderscheid gemaakt tussen een meerjarige betatechnische master en andere masters die ook meerdere jaren duren. Dit onderscheid moet goed verdedigd worden omdat andere masters zich hierdoor benadeeld kunnen voelen. Daarnaast is het zo dat de opleidingskosten niet het belangrijkste aspect voor het volgen van een opleiding moeten vormen. Het belangrijkste aspect is de wil en motivatie van de student zelf om een bijdrage te leveren aan zijn of haar technische ontwikkeling en de bereidheid deze te gebruiken om de markt in Nederland op technologisch gebied te laten groeien.