Autoverkoop stijgt?

In 2013 zijn meer auto’s verkocht dan in 2012. Dit blijkt uit een rapport dat vrijdag 1 november 2013 is gepubliceerd door de BOVAG en de RAI Vereniging. De twee brancheverenigingen gaven informatie over de ontwikkelingen in de autoverkoop van Nederland. Hierbij vergeleken ze onder andere het aantal auto’s dat verkocht is in de maand oktober van het jaar 2013. Dit aantal vergeleken ze met het aantal auto’s dat in oktober 2012 is verkocht. De conclusie die uit deze verkoopcijfers kan worden getrokken is dat het aantal auto’s dat in de maand oktober in 2013 in totaal 37,4 procent is gestegen ten opzichte van het aantal auto’s dat is verkocht in oktober 2012.

Het aantal nieuwe auto’s dat de dealers in Nederland hebben verkocht in de maand oktober in 2013 is 36.784 stuks. In 2012 was het aantal personenauto’s dat verkocht was in de maand oktober bij dealers nog  26.775 stuks. De maand oktober in 2013 is door het aantal verkochte auto’s de eerste maand waarin de autoverkopen zijn gestegen ten opzichte van 2012. De stijging in de verkoop van de personenauto’s is niet direct verbonden aan een stijging van de koopkracht van consumenten of een verbeterd consumentenvertrouwen.

Fiscaal voordeel zuinige personenauto’s
Vooral de berichten over strengere fiscale regels voor zuinige auto’s die in 2014 moeten ingaan zorgt er voor dat veel mensen er voor kiezen om nog voor januari 2014 een auto aan te schaffen. Op dit moment zijn er nog relatief gunstige regels voor de aanschaf van auto’s die zuinig zijn. Veel mensen willen hiervan gebruik maken. Met name mensen die de auto in zakelijk verband gebruiken willen nog voor de strengere regels ingaan gebruik maken van de belastingvoordelen die verbonden zijn aan zuinige auto’s.

Hoewel in oktober 2013 het aantal auto’s dat verkocht is meer dan 37 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar is de groei vertekend. De autoverkoop was in 2012 buitengewoon slecht volgens een woordvoerder van de BOVAG.

Totale autoverkoop
De BOVAG en de RAI Vereniging verwachten dat in het gehele jaar 2013 in totaal 380.000 nieuwe personenauto’s verkocht zullen worden. Dit is een behoorlijk aantal. Toch is de autoverkoop met de verkoop van dit verwachte aantal altijd nog 120.000 personenauto’s minder dan in 2012. De verwachting over 2014 is volgens de BOVAG en de RAI Vereniging gunstig. In 2014 zou de autoverkoop volgens hen aantrekken. In totaal zouden dan 400.000 personenauto’s worden verkocht.

Reactie Technisch Werken
Wanneer het hele verhaal wordt verteld door de BOVAG en de RAI Vereniging wordt duidelijk dat de autoverkoop niet echt aan het stijgen is. Alleen een vergelijking met een buitengewoon slechte maand in 2012 laat geforceerd een stijging van het aantal verkochte personenauto’s zien. Het afschaffen van het fiscale voordeel op zuinige auto’s zorgt er voor dat veel mensen aan het einde van 2013 nog een auto kopen die ze anders misschien in 2014 hadden gekocht. Desondanks wordt voor 2014 een behoorlijke stijging van de autoverkoop verwacht. De verwachte stijging van de autoverkoop is wellicht gebaseerd op de gunstige ontwikkelingen in de economie. Toch moet van de verwachte stijging wel het aantal auto’s worden afgetrokken die nu vervroegd zijn aangeschaft om nog gebruik te kunnen maken van de gunstige fiscale regels met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van zuinige auto’s.  De auto’s die door Europese autofabrikanten worden gebouwd worden in ieder geval zuiniger. Dit heeft te maken met de verplichtingen die in Europa zijn opgelegd op het gebied van CO2 uitstoot. Auto’s die zuiniger zijn in het gebruik van brandstof zijn vaak ook lichter waardoor ze goedkoper zijn in de wegenbelasting en ‘aan de pomp’. Misschien kan dat er voor zorgen dat in de toekomst ook vaker voor een zuiniger auto wordt gekozen, ook wanneer de gunstige belastingregels worden aangepast.