Wat is platformwerk?

Platformwerk is het totaal aan werkzaamheden dat via online platforms wordt aangeboden aan potentiële werknemers. Deze definitie is afkomstig van schrijver Pieter Geertsma van technischwerken.nl. Platformwerk vormt in de praktijk een onderdeel van een platformeconomie. Deze economie kenmerkt zich door de grote hoeveelheid communicatie die online plaatsvind via platformen. Deze platformen kunnen via een app of een website worden bezocht. Op een onlineplatform kunnen bezoekers een aanbod vinden aan werkzaamheden, klussen en projecten. Het overgrote deel van deze projecten kan men online aannemen onder specifieke arbeidsvoorwaarden die kunnen verschillen per opdrachtgever.

Voordelen van platformwerk

Platformwerk heeft veel voordelen voor de platformwerker maar ook zeker voor de werkgevers. Bekende werkgevers die werkzaamheden aanbieden op online platformen zijn Werkspot, Deliveroo en Uber. Deze werkgevers kunnen eigenlijk op elk moment extra mensen inschakelen en hoeven hiervoor geen uitgebreide arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Mensen kunnen vanuit hun huis of vanaf andere plekken inloggen op de onlineplatformen wanneer zij dat willen en op het moment wanneer het hen uitkomt een klus aannemen. Dat is optimale flexibiliteit voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Dat is dus ook een belangrijk voordeel voor platformwerkers. Uit een onderzoek dat het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft laten uitvoeren onder platformwerkers komt ook naar voren dat de flexibiliteit als een positief wordt ervaren. In januari 2021 werden de resultaten van het onderzoek van het SCP bekend gemaakt. Bepaalde doelgroepen hebben voordeel bij flexibiliteit in de werkzaamheden zoals studenten of mensen die onzeker regulier werk hebben. Ook het feit dat men platformwerk vaak naast een studie of naast ander werk kan uitvoeren vinden veel mensen iets positiefs.

Nadelen van platformwerk

Er zijn echter ook nadelen aan platformwerk. De verdiensten van platformwerk zijn vaak niet heel hoog ten opzichte van regulierwerk. Daarnaast zijn ook de overige arbeidsvoorwaarden vaak minder gunstig en kunnen deze arbeidsvoorwaarden snel wisselen. Als men platformwerk doet als extra werk naast een reguliere baan vallen de verdiensten netto lager uit omdat werknemers slechts bij één werkgever de loonheffingskorting kunnen toepassen.

Platformwerk gaat regulier werk niet vervangen

Platformwerk zal het reguliere werk op contractbasis niet gaan vervangen in Nederland. Daarvoor is platformwerk te flexibel ook voor werkgevers. Daarnaast kan men bijvoorbeeld op basis van platformwerk alleen geen hypotheek of lening afsluiten omdat dit dienstverband vaak te onzeker of te flexibel is. Platformwerk zal daarom altijd een soort aanvulling zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Een ideale oplossing voor studenten, huismoeders, huisvaders of mensen die parttime werken.