Wat is arbeidsbemiddeling?

Arbeidsbemiddeling is een woord dat regelmatig op de arbeidsmarkt wordt gebruikt. Het woord arbeidsbemiddeling bestaat uit twee delen ‘arbeid’ en ‘bemiddeling’. Waar het woord arbeid voor staat is duidelijk, meestal wordt het in dit verband vertaald met werk of baan. Met ‘bemiddeling’ worden handelingen bedoelt die er voor zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Arbeidsbemiddeling is het bemiddelen van personeel naar een passende baan. Arbeidsbemiddeling wordt in Nederland op verschillende manieren gedaan. Zo zijn er overheidsinstellingen en re-integratiebureaus die werkzoekenden bemiddelen naar een baan. Daarnaast zijn er ook commerciële instellingen die arbeidsbemiddeling als belangrijkste dienst verlenen aan werkzoekenden en bedrijven.

Commerciële en niet-commerciële arbeidsbemiddeling
Het belangrijkste verschil tussen commerciële en niet-commerciële arbeidsbemiddeling is het financiële aspect. Commerciële arbeidsmiddeling is gericht op het behalen van omzet en winst. Niet-commerciële arbeidsbemiddeling heeft omzet en winst niet als belangrijkste doelen. In plaats daarvan is deze vorm van arbeidsbemiddeling veel meer gericht op het helpen van mensen aan een baan. In de meeste gevallen is niet-commerciële arbeidsbemiddeling bedoelt voor mensen in een uitkeringspositie of voor werkzoekenden die in een uitkeringspositie kunnen raken. De doelstelling van niet-commerciële arbeidsbemiddeling is over het algemeen dat er zo weinig mogelijk mensen in een uitkeringspositie terecht komen.

Commerciële arbeidsbemiddeling is gericht op het behalen van winst. Hierbij wordt ook gezocht naar een ideale overeenstemming tussen de wensen van de werkzoekende en de potentiële werkgevers. De personen die bemiddelt worden kunnen werkzoekenden zijn in een uitkeringspositie maar het is ook goed mogelijk dat er van werk naar ander werk wordt bemiddelt. Dit laatste geval zorgt er voor dat de persoon die bemiddelt wordt op zoek is naar een betere betrekking bij een andere organisatie. De werkzoekende in een uitkering zal veel meer de noodzaak voelen om elke baan te accepteren. In het geval van niet-commerciële bemiddeling door een overheidsinstelling of re-integratiebureau is de persoon in een uitkeringspositie in veel gevallen verplicht om aan de arbeidsbemiddeling mee te werken. Indien de persoon weigert zal dat gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering of kan een andere sanctie worden opgelegd. Commerciële arbeidsbemiddeling is in de meeste gevallen vrijblijvend.

Varianten van commerciële arbeidsbemiddeling
Commerciële arbeidsbemiddeling neemt een groot aandeel in beslag van de arbeidsbemiddeling op de arbeidsmarkt. Er zijn veel verschillende instanties die gericht zijn op arbeidsbemiddeling met het doel winst te behalen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan uitzendbureaus, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus en headhunters. Tussen deze verschillende soorten bedrijven zitten verschillen. Deze manier waarop deze bedrijven met arbeidsbemiddeling omgaan biedt echter ook overeenstemmingen. Hieronder zijn de verschillende soorten bedrijven iets uitgebreider omschreven.

  • Uitzendbureaus. Een uitzendbureau bemiddelt uitzendkrachten. Dit zijn werkzoekenden die over het algemeen ingezet worden op korte projecten om een tijdelijke piek in de productie op te vangen. Daarnaast worden uitzendbureaus ook ingeschakeld voor langdurige projecten. In dat geval wordt een uitzendkracht eerst een periode ingeleend door een bedrijf en na verloop van tijd overgenomen door een bedrijf.
  • Detacheringsbureaus. Een detacheringsbureau bemiddelt werknemers die in dienst zijn bij het detacheringsbureau zelf. Deze werknemers hebben een contract voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur bij het detacheringsbureau. Het detacheringsbureau dient ten minste voor de duur van het contract werk te vinden voor de contractmedewerker. Als dit niet gebeurd zit de contractmedewerker thuis en moet het detacheringsbureau hem of haar doorbetalen. Hierdoor zal het detacheringsbureau voortdurend de druk voelen om medewerkers door te plaatsen. In tegenstelling tot een uitzendbureau is bij een detacheringsbureau al het personeel in dienst bij het bureau. Een uitzendbureau heeft over het algemeen ook contractmedewerkers maar deze medewerkers vormen een veel kleiner aandeel van het totale personeelsbestand.
  • Recruitmentbureaus. Een recruitmentbureau is gericht op het werven en selecteren van kandidaten. De eerder genoemde bureaus richten zich ook op recruitment alleen vormt recruitment slechts een klein deel van de werkzaamheden van een uitzendbureau en detacheringsbureau. Een recruitmentbureau heeft het zogenoemde recruiten als hoofdtaak in haar dienstverlening naar de klant. Een recruitmentbureau wordt door een bedrijf benadert en werft vanuit de vacature die door het bedrijf wordt aangeleverd. Het bedrijf is daarbij de opdrachtgever. Een recruitmentbureau zal vervolgens kandidaten zoeken en inschrijven. Hierbij worden profielen van de kandidaten gemaakt. deze worden na een zorgvuldige selectieprocedure voorgelegd aan het bedrijf.
  • Headhunters. Een headhuntersbureau zoekt in de meeste gevallen naar zeer specifieke kandidaten voor vacatures die door opdrachtgevers worden aangeleverd. Deze kandidaten zijn meestal niet werkloos maar zijn juist werkzaam bij bedrijven. Een headhuntersbureau benadert kandidaten die al werkzaam zijn en zal proberen de kandidaten te overtuigen om bij de opdrachtgever te werken die het headhuntersbureau heeft ingeschakeld. Vervolgens wordt een gesprek gehouden op het headhuntersbureau en wordt een profiel opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de opdrachtgever zodat er een kennismakingsgesprek kan plaatsvinden.

De meeste uitzendbureaus, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus en headhunters zijn gericht op een specifiek marktsegment. Dit kan bijvoorbeeld de overheid zijn, de financiële dienstverlening, de zorg of de techniek. Met name de techniek is een zeer brede sector waarbinnen verschillende sectoren actief zijn. Iemand die bemiddelt in deze sector moet goed weten welke specifieke technische aspecten aan de orde komen bij bepaalde functies. Recruitment in de techniek is niet eenvoudig omdat er veel kennis aan de orde komt. Technisch recruitment wordt over het algemeen gedaan door arbeidsbemiddelaars die ervaring hebben in de techniek of daar een opleiding voor hebben gevolgd.

Technische uitzendbureaus en technische detacheringsbureaus hebben meestal een specifieke technische richting waarbinnen ze personeel bemiddelen zoals bijvoorbeeld de werktuigbouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek, bouw, offshore en telecom. Het bemiddelen van personeel in deze sectoren vereist kennis van de branche.

Arbeidsbemiddeling door bedrijven zelf
Het is ook mogelijk dat bedrijven zelf actief zijn in de arbeidsbemiddeling. In dat geval kan er sprake zijn van corporate recruitment. Hierbij zoekt een afdeling van het bedrijf zelf actief naar personeel voor bepaalde functies. Deze afdeling heeft uiteraard veel verstand van het bedrijf en de werkzaamheden die daar worden uitgevoerd. Hierdoor kan nog gerichter personeel worden geworven. Een corporate recruitmentafdeling zal echter net als andere arbeidsbemiddelingsinstanties ook gebruik maken van de volgende wervingsmiddelen:

  • Personeelsadvertenties in kranten
  • Personeelsadvertenties op vacaturesites
  • Social media

Daarnaast maken corporate recruitmentafdelingen ook gebruik van de dienstverlening van recruitmentbureaus, headhunters en uitzendbureaus. Dit zullen bedrijven echter pas op het laatste moment inzetten om geschikte kandidaten te vinden omdat het inzetten van deze bureaus extra kosten met zich mee brengt voor bedrijven. Daarnaast besparen deze bureaus veel tijd voor een bedrijf omdat ze veel werk uit handen nemen van de interne recruiters.