Wat is arbeidsbemiddeling?

Arbeidsbemiddeling is een woord dat regelmatig op de arbeidsmarkt wordt gebruikt. Het woord arbeidsbemiddeling bestaat uit twee delen ‘arbeid’ en ‘bemiddeling’. Waar het woord arbeid voor staat is duidelijk, meestal wordt het in dit verband vertaald met werk of baan. Met ‘bemiddeling’ worden handelingen bedoelt die er voor zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Arbeidsbemiddeling is het bemiddelen van personeel naar een passende baan. Arbeidsbemiddeling wordt in Nederland op verschillende manieren gedaan. Zo zijn er overheidsinstellingen en re-integratiebureaus die werkzoekenden bemiddelen naar een baan. Daarnaast zijn er ook commerciële instellingen die arbeidsbemiddeling als belangrijkste dienst verlenen aan werkzoekenden en bedrijven.

Commerciële en niet-commerciële arbeidsbemiddeling
Het belangrijkste verschil tussen commerciële en niet-commerciële arbeidsbemiddeling is het financiële aspect. Commerciële arbeidsmiddeling is gericht op het behalen van omzet en winst. Niet-commerciële arbeidsbemiddeling heeft omzet en winst niet als belangrijkste doelen. In plaats daarvan is deze vorm van arbeidsbemiddeling veel meer gericht op het helpen van mensen aan een baan. In de meeste gevallen is niet-commerciële arbeidsbemiddeling bedoelt voor mensen in een uitkeringspositie of voor werkzoekenden die in een uitkeringspositie kunnen raken. De doelstelling van niet-commerciële arbeidsbemiddeling is over het algemeen dat er zo weinig mogelijk mensen in een uitkeringspositie terecht komen.

Commerciële arbeidsbemiddeling is gericht op het behalen van winst. Hierbij wordt ook gezocht naar een ideale overeenstemming tussen de wensen van de werkzoekende en de potentiële werkgevers. De personen die bemiddelt worden kunnen werkzoekenden zijn in een uitkeringspositie maar het is ook goed mogelijk dat er van werk naar ander werk wordt bemiddelt. Dit laatste geval zorgt er voor dat de persoon die bemiddelt wordt op zoek is naar een betere betrekking bij een andere organisatie. De werkzoekende in een uitkering zal veel meer de noodzaak voelen om elke baan te accepteren. In het geval van niet-commerciële bemiddeling door een overheidsinstelling of re-integratiebureau is de persoon in een uitkeringspositie in veel gevallen verplicht om aan de arbeidsbemiddeling mee te werken. Indien de persoon weigert zal dat gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de uitkering of kan een andere sanctie worden opgelegd. Commerciële arbeidsbemiddeling is in de meeste gevallen vrijblijvend.

Varianten van commerciële arbeidsbemiddeling
Commerciële arbeidsbemiddeling neemt een groot aandeel in beslag van de arbeidsbemiddeling op de arbeidsmarkt. Er zijn veel verschillende instanties die gericht zijn op arbeidsbemiddeling met het doel winst te behalen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan uitzendbureaus, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus en headhunters. Tussen deze verschillende soorten bedrijven zitten verschillen. Deze manier waarop deze bedrijven met arbeidsbemiddeling omgaan biedt echter ook overeenstemmingen. Hieronder zijn de verschillende soorten bedrijven iets uitgebreider omschreven.

  • Uitzendbureaus. Een uitzendbureau bemiddelt uitzendkrachten. Dit zijn werkzoekenden die over het algemeen ingezet worden op korte projecten om een tijdelijke piek in de productie op te vangen. Daarnaast worden uitzendbureaus ook ingeschakeld voor langdurige projecten. In dat geval wordt een uitzendkracht eerst een periode ingeleend door een bedrijf en na verloop van tijd overgenomen door een bedrijf.
  • Detacheringsbureaus. Een detacheringsbureau bemiddelt werknemers die in dienst zijn bij het detacheringsbureau zelf. Deze werknemers hebben een contract voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur bij het detacheringsbureau. Het detacheringsbureau dient ten minste voor de duur van het contract werk te vinden voor de contractmedewerker. Als dit niet gebeurd zit de contractmedewerker thuis en moet het detacheringsbureau hem of haar doorbetalen. Hierdoor zal het detacheringsbureau voortdurend de druk voelen om medewerkers door te plaatsen. In tegenstelling tot een uitzendbureau is bij een detacheringsbureau al het personeel in dienst bij het bureau. Een uitzendbureau heeft over het algemeen ook contractmedewerkers maar deze medewerkers vormen een veel kleiner aandeel van het totale personeelsbestand.
  • Recruitmentbureaus. Een recruitmentbureau is gericht op het werven en selecteren van kandidaten. De eerder genoemde bureaus richten zich ook op recruitment alleen vormt recruitment slechts een klein deel van de werkzaamheden van een uitzendbureau en detacheringsbureau. Een recruitmentbureau heeft het zogenoemde recruiten als hoofdtaak in haar dienstverlening naar de klant. Een recruitmentbureau wordt door een bedrijf benadert en werft vanuit de vacature die door het bedrijf wordt aangeleverd. Het bedrijf is daarbij de opdrachtgever. Een recruitmentbureau zal vervolgens kandidaten zoeken en inschrijven. Hierbij worden profielen van de kandidaten gemaakt. deze worden na een zorgvuldige selectieprocedure voorgelegd aan het bedrijf.
  • Headhunters. Een headhuntersbureau zoekt in de meeste gevallen naar zeer specifieke kandidaten voor vacatures die door opdrachtgevers worden aangeleverd. Deze kandidaten zijn meestal niet werkloos maar zijn juist werkzaam bij bedrijven. Een headhuntersbureau benadert kandidaten die al werkzaam zijn en zal proberen de kandidaten te overtuigen om bij de opdrachtgever te werken die het headhuntersbureau heeft ingeschakeld. Vervolgens wordt een gesprek gehouden op het headhuntersbureau en wordt een profiel opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de opdrachtgever zodat er een kennismakingsgesprek kan plaatsvinden.

De meeste uitzendbureaus, detacheringsbureaus, recruitmentbureaus en headhunters zijn gericht op een specifiek marktsegment. Dit kan bijvoorbeeld de overheid zijn, de financiële dienstverlening, de zorg of de techniek. Met name de techniek is een zeer brede sector waarbinnen verschillende sectoren actief zijn. Iemand die bemiddelt in deze sector moet goed weten welke specifieke technische aspecten aan de orde komen bij bepaalde functies. Recruitment in de techniek is niet eenvoudig omdat er veel kennis aan de orde komt. Technisch recruitment wordt over het algemeen gedaan door arbeidsbemiddelaars die ervaring hebben in de techniek of daar een opleiding voor hebben gevolgd.

Technische uitzendbureaus en technische detacheringsbureaus hebben meestal een specifieke technische richting waarbinnen ze personeel bemiddelen zoals bijvoorbeeld de werktuigbouwkunde, installatietechniek, elektrotechniek, bouw, offshore en telecom. Het bemiddelen van personeel in deze sectoren vereist kennis van de branche.

Arbeidsbemiddeling door bedrijven zelf
Het is ook mogelijk dat bedrijven zelf actief zijn in de arbeidsbemiddeling. In dat geval kan er sprake zijn van corporate recruitment. Hierbij zoekt een afdeling van het bedrijf zelf actief naar personeel voor bepaalde functies. Deze afdeling heeft uiteraard veel verstand van het bedrijf en de werkzaamheden die daar worden uitgevoerd. Hierdoor kan nog gerichter personeel worden geworven. Een corporate recruitmentafdeling zal echter net als andere arbeidsbemiddelingsinstanties ook gebruik maken van de volgende wervingsmiddelen:

  • Personeelsadvertenties in kranten
  • Personeelsadvertenties op vacaturesites
  • Social media

Daarnaast maken corporate recruitmentafdelingen ook gebruik van de dienstverlening van recruitmentbureaus, headhunters en uitzendbureaus. Dit zullen bedrijven echter pas op het laatste moment inzetten om geschikte kandidaten te vinden omdat het inzetten van deze bureaus extra kosten met zich mee brengt voor bedrijven. Daarnaast besparen deze bureaus veel tijd voor een bedrijf omdat ze veel werk uit handen nemen van de interne recruiters.

Wat is een headhunter en wat doet een headhuntersbureau?

Headhunter is een term uit de recruitment. Een headhunter werkt bij een headhuntersbureau. Dit is een bureau dat op ‘jacht’ gaat naar kandidaten voor bepaalde functieprofielen. Een headhunter krijgt hiervoor een specifieke opdracht van een bedrijf. Deze opdracht bestaat uit een functieprofiel en vaak een bepaalde tijdsduur waarbinnen het headhuntersbureau kandidaten moet gaan leveren.

Voorwaarden van headhuntersbureau
Het headhuntersbureau spreekt met haar opdrachtgevers van te voren de voorwaarden af waaronder de kandidaten worden aangebracht. Deze voorwaarden hebben betrekking op de hoeveelheid kandidaten, het tijdsbestek en de manier waarop de kandidaten worden aangeleverd. Kandidaten worden meestal aangeleverd doormiddel van een cv of profielschets. Voordat dit gebeurd is ook met de opdrachtgever een prijs overeengekomen die voor de dienstverlening van de headhunter in rekening kan worden gebracht. De prijs die verbonden is aan de dienstverlening houdt vaak verband met het maandsalaris of jaarsalaris van de medewerker die ze bemiddelen.

Hoe werkt een headhunter?
Headhunters werken over het algemeen allemaal op dezelfde manier. Nadat ze een profiel binnen hebben gekregen van de opdrachtgever en met de opdrachtgever een prijs zijn overeengekomen gaan ze op zoek naar een kandidaat. Dit zoeken naar kandidaten kan via een cv database van het headhuntersbureau of via internetsites waarop cv’s van kandidaten zijn geplaatst. Daarnaast wordt tegenwoordig ook veel gebruik gemaakt van sociale media op internet. Hierdoor probeert een headhunter zoveel mogelijk potentiële kandidaten te benaderen. Daarbij maakt het voor een headhuntersbureau vaak niet uit of de kandidaat werkloos is of bij een bedrijf werkzaam is.

Headhunters zoeken kandidaten overal
Een headhunter zoekt vaak kandidaten voor zwaardere profielen die moeilijk ingevuld kunnen worden. Daarom moeten ze vaak ook medewerkers benaderen die bij bedrijven in dienst zijn. De Engelse term headhunter is dan op zijn plaats, een headhunter is een koppensneller. Deze Nederlandse vertaling wordt bijna niet gebruikt. Toch is een headhuntersbureau op zoek naar kopstukken. Soms wordt de term kaderjager gebruikt of kaderwerver. Wanneer een headhunter in contact komt met medewerkers van andere bedrijven, die in de gewenste  functie of op het functieniveau zitten, probeert hij ze over te halen om te kiezen voor de baan van de opdrachtgever van het headhuntersbureau.

Bemiddeling door headhunter
Wanneer een kandidaat bereid is om bemiddelt te worden door een headhuntersbureau gaat hij met het bureau in gesprek. De headhunter beoordeelt tijdens het gesprek of de kandidaat inderdaad geschikt is voor het functieprofiel dat hij van de opdrachtgever heeft gekregen. Wanneer dit het geval is dan wordt de kandidaat doormiddel van een cv of profielschets voorgesteld aan de opdrachtgever. Als de opdrachtgever op basis van dit cv of het profiel de kandidaat wil uitnodigen voor een gesprek treed de volgende fase in werking. De kandidaat gaat nu daadwerkelijk kennis maken met het bedrijf waar de vacature open staat. Dit contact en de datum waarop het gesprek plaatsvind wordt allemaal door het headhuntersbureau geregeld.

Kandidaat treed in dienst bij opdrachtgever
De kandidaat gaat op gesprek. Vaak wil een opdrachtgever meerdere kandidaten van een headhuntersbureau spreken. Door meerdere kandidaten te spreken kan een opdrachtgever een goede keuze maken. Daarnaast zorgt dit er voor dat de opdrachtgever ziet dat het headhuntersbureau wel flink wat werk verricht om de werving en selectiesom te verdienen. Wanneer een opdrachtgever eenmaal de keuze heeft gemaakt voor een kandidaat zorgt het headhuntersbureau er voor dat alles in goede banen wordt geleid. De kandidaat en de opdrachtgever tekenen samen een arbeidsovereenkomst nadat de headhunter (een deel) van zijn vergoeding heeft ontvangen.

Na afloop van het werving en selectieproces
Wanneer een kandidaat eenmaal geplaatst is bij een bedrijf wordt er door headhunterbureaus een bedrag in rekening gebracht. Dit kan in twee of meerdere delen gebeuren. Zo kan één deel van het bedrag bij de indiensttreding worden voldaan en een tweede deel na het succesvol afronden van een proeftijd. Bedrijven hebben een ‘haat liefde’ verhouding met headhunters. Aan de ene kant wil een bedrijf graag goede kandidaten hebben met een hoog niveau aan de andere kant hoopt een bedrijf dat een headhunter geen medewerkers van het bedrijf benaderd om ze elders aan het werk te zetten tegen betere voorwaarden voor de werknemer. Daarom maken bedrijven vaak afspraken met headhunterbureaus. Zo mogen headhunterbureaus die een opdracht krijgen van een bedrijf vaak niet kandidaten van datzelfde bedrijf bemiddelen bij andere bedrijven.