Wat is acetyleen?

Acetyleen wordt ook wel ethyn genoemd en is een kleurloos, zeer brandbaar gas met brede explosiegrenzen in mengsels met lucht. Hoewel acetyleen een kleurloos gas is heeft het wel een knoflookachtige geur waardoor het toch door mensen kan worden waargenomen. Acetyleen wordt in de techniek gebruikt voor bijvoorbeeld autogeen lassen.

Ethyn of acetyleen?
Acetyleen wordt ook wel ethyn genoemd en dat kan verwarrend zijn. Beide benamingen lijken niet heel veel op elkaar. De verschillende benamingen hebben hun oorsprong in de geschiedenis. in 1836 had de Britse scheikundige Edmund Davy de gasvormige stof ontdekt en hij gaf het de naam Ethyn. Vanaf deze ontdekking raakte de stof enigszins in de vergetelheid. In 1860 werd de stof echter opnieuw ontdekt door de Franse scheikundige Marcellin Berthelot. Hij gaf de stof de naam acetyleen. Met de benaming ethyn en acetyleen wordt in feite dezelfde stof bedoelt.

Eigenschappen van acetyleen
Acetyleen heeft verschillende eigenschappen. Zo is het gas kleurloos maar niet reukloos. Het gas heeft een soort knoflook achtige geur. Daarnaast is het een reactief gas dat heel brandbaar is en brede explosiegrenzen heeft in luchtmengsels. Dat houdt in dat acetyleen een breed explosiegebied of concentratiegebied heeft. Er worden bij het vaststellen van het explosiegebied van een bepaalde stof twee grenswaarden gehanteerd namelijk de LEL en de UEL. De afkorting L.E.L. staat voor “Lower Explosive Limit” oftewel de onderste explosiegrens.

De afkorting UEL staat voor Upper Explosion Limit oftwel de bovenste explosiegrens. Men heeft het ook wel over een LEL waarde en een UEL waarde. Het gedeelte tussen de LEL waarden en de UEL waarde wordt ook wel het explosiegebied genoemd. Dit explosiegebied is bij acetyleen heel groot want de LEL waarde is 2,5% en de UEL waarde is 82%. Dit houdt in dat een acetyleen concentratie tussen de 2,5% en 82 % in combinatie met lucht een explosief mengsel vormt.