Wat is benzeen en waar wordt benzeen voor gebruikt?

Benzeen is een brandbare stof die schadelijk is voor de gezondheid. Het is een stof die onder kamertemperatuur vloeibaar is. Benzeen is een organische verbinding. De brutoformule van Benzeen is brutoformule C6H6. De 6 elektronen zijn gedelokaliseerd in een ringvormige en vlakke structuur. De stof wordt gerekend tot de aromatische verbindingen en is daar één van de bekendste vertegenwoordigers van. De vloeistof heeft een onaangename geur. De stof is helder en kleurloos en vergelijkbaar met stoffen zoals naftaleen, tolueen en xyleen. Benzeen wordt in verschillende landen geproduceerd. In Nederland zijn bekende producenten van deze stof:

 • Shell Pernis,
 • Esso (Botlek),
 • Refinery
 • Voormalig DSM (Koninklijke DSM NV), nu SABIC.

Benzeen wordt over het algemeen getransporteerd in grote tankschepen. Deze chemicaliëntankers vervoeren de stof van en naar chemische bedrijven in binnen en buitenland.

Toepassing van benzeen
Benzeen is een apolair aprotisch oplosmiddel. In het verleden werd de stof gebruikt als een schoonmaakmiddel voor mensen die met ruwe olie werkten of in chemische laboratoria. Toen wist men echter nog niet hoe gevaarlijk de stof benzeen voor de gezondheid is. Deze stof is namelijk onder andere heel kankerverwekkend.

Om die reden wordt benzeen ook niet meer als bestandsdeel voor benzine gebruikt. Benzeen is een schadelijke stof en daarom mag de stof alleen worden gebruikt en verwerkt als er strenge veiligheidsnormen in acht worden genomen. Vaak gebruikt men vervangers van benzeen. De benzeenderivaten tolueen en xyleen zijn namelijk minder schadelijk voor de gezondheid. Men past benzeen nog wel toe in bepaalde soorten napalm. Verder gebruikt men benzeen als uitgangsverbinding voor een grote diversiteit aan andere derivaten. Deze worden vaak via een elektrofiele aromatische substitutie bereid. Een aantal voorbeelden van deze derivaten zijn:

 • aniline,
 • anisol,
 • benzaldehyde,
 • benzoëzuur,
 • chloorbenzeen,
 • cumeen,
 • dureen,
 • fenol,
 • mesityleen,
 • nitrobenzeen,