Wat zijn Vinexwijken?

Vinexwijken zijn zeer grote woonwijken in Nederland. Vinex is een samenvoeging van een aantal letters. Het is een afkorting van  “Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra”. Deze nota is afkomstig van de  ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM die is ingevoerd in 1991. Vinex is een nota die in feite de opvolger is van de Vierde nota ruimtelijke ordening die stamt uit 1988.

Wat staat er in de vinex?
De Vinex is een nota die een aantal richtlijnen bevat die door de overheid worden gesteld aan de aanleg en bouw van nieuwe grote Nederlandse woonwijken in de periode van 1 januari 1995 tot en met 1 januari 2005. De vinexwijken zijn grote wijken de meestal aan de rand van steden werden aangelegd. Uiteraard zijn daarvoor kaders en regels nodig. Deze richtlijnen zijn door het Nederlandse ministerie van VROM opgesteld. De locaties voor vinexwijken werden in overleg met gemeenten, provincies en grote steden bepaald.

Vinexwijken
Vinexwijken zijn vaak grote wijken die aan de randen van steden zijn gesitueerd. Ze zijn vaak zo overzichtelijk mogelijk opgesteld met een duidelijk stratenplan. De straten hebben dikwijls namen die verband houden met elkaar zodat duidelijk wordt welke straten bij de vinexwoonwijk horen. De bouw van vinexwijken leverde veel werkgelegenheid op voor de bouwsector in Nederland.