Wat zijn Vinexwijken?

Vinexwijken zijn zeer grote woonwijken in Nederland. Vinex is een samenvoeging van een aantal letters. Het is een afkorting van  “Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra”. Deze nota is afkomstig van de  ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM die is ingevoerd in 1991. Vinex is een nota die in feite de opvolger is van … Read more

Wat is een woonwijk?

Een woonwijk is een gedeelte van een gemeente, stad of dorp die bestemd is voor bewoning en woningen bevat. Een wijk is een groter gebied dan een buurt. In de praktijk zijn woonwijken vaak opgedeeld in meerdere buurten. In woonwijken wonen vaak duizenden mensen. Woonwijken hebben meestal een bepaalde opbouw of structuur. Dit is herkenbaar … Read more