Wat is een woonwijk?

Een woonwijk is een gedeelte van een gemeente, stad of dorp die bestemd is voor bewoning en woningen bevat. Een wijk is een groter gebied dan een buurt. In de praktijk zijn woonwijken vaak opgedeeld in meerdere buurten. In woonwijken wonen vaak duizenden mensen. Woonwijken hebben meestal een bepaalde opbouw of structuur. Dit is herkenbaar aan het stratenplan en komt ook vaak tot uiting in de straatnamen van de wijk.

Als steden of dorpen te maken hebben met een grote bevolkingsgroei of een grote vraag naar woningen dan kan de lokale overheid (gemeente) beslissen om een compleet nieuwe wijk te laten bouwen. Dit soort nieuwbouwprojecten zijn vaak erg omvangrijk. Naast de bouw van woningen moeten ook wegen worden aangelegd en zal men ook de ondergrondse infrastructuur aanzienlijk moeten uitbreiden. Daar komt veel werkvoorbereiding bij kijken vanuit de gemeente maar ook door hoofdaannemers en onderaannemers.

Vinexwijken
Vinex is een afkorting die staat voor “Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra”. Dit is een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM stamt uit 1991. Deze Vinex is een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening die werd ingevoerd in 1988. De Vinex bevat uitgangspunten voor het aanleggen en bouwen van nieuwe woonwijken en woningbouwlocaties in Nederland voor bouwprojecten die in de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005 werden uitgevoerd. Een aantal steden in Nederland hebben gezamenlijk richtlijnen aangegeven over waar Vinexwijken kunnen worden gelegd. Dit worden ook wel Vinex-locaties genoemd. Deze wijken bieden ruimte voor de bouw van duizenden nieuwbouwwoningen. Vinexwijken zijn hele grote wijken in Nederland. De bouw van vinexwijken leverde veel werk op voor bouwbedrijven.