NVM verwacht piektekort aan woningen in 2018

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland verhoudingsgewijs veel nieuwe woningen gebouwd. In totaal kwam het aantal nieuwe woningen uit op 62.000. Dat is veel hoger dan het aantal woningen dat in de jaren daarvoor werd gebouwd. Gemiddeld lag het aantal woningen dat daarvoor werd gebouwd jaarlijks tussen de 45.000 en 55.000. Dat is echter nog lang niet het niveau van voor de economische crisis toen gemiddeld 76.000 woningen per jaar werden gebouwd aldus Peter Boelhouwer hoogleraar woningmarkt van de TU Delft.

De vraag is nu echter veel groter dan het aanbod aan woningen op de woningmarkt. Met name in de Randstad zijn er grote problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van nieuwe woningen en bestaande woningen. De zogenaamde Vinex locaties zijn bijna allemaal afgebouwd in die regio’s. Hierbij kun je denken aan de Vinex-locaties zoals de wijk IJburg in Amsterdam en Leidsche Rijn in Utrecht. Deze Vinex locaties zijn nu bijna allemaal afgerond aldus Boelhouwer.

Makelaarsvereniging NVM heeft kort geleden nog gepleit voor een toename in het aantal nieuwe woningen per jaar. De makelaarsvereniging zou het liefste 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan het woningaanbod toegevoegd zien worden. Daarvan zouden 60.000 woningen een koopwoning moeten zijn. In 2018 wordt door de NVM een piektekort verwacht van 200.000 huizen.