Wat wordt bedoelt met Hire and fire?

Hire and fire is een Engelse term die in het Nederlands kan worden vertaald met: aannemen en ontslaan. Met Hire and fire wordt het personeelsbeleid van een organisatie aangeduid. Hiermee kijkt het bedrijf naar het aannemen en ontslaan van personeel op basis van de orderstroom van een bedrijf. Als er behoefte is aan arbeidskrachten dan wordt personeel aangenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een toenemende productie als het bedrijf een nieuwe order heeft ontvangen.

Productie centraal
Als het na een periode van drukte vervolgens weer wat rustiger wordt in de productie kiezen bedrijven er voor om personeelsleden te ontslaan. Hire and fire is dus een personeelsbeleid dat gericht is op de inzet van personeel op basis van de productieontwikkelingen binnen een bedrijf. Deze benadering van personeelsbeleid wordt ook wel geassocieerd met het Angelsaksisch model. Hiermee wordt bedoelt dat de invloed en ontwikkelingen binnen ondernemingen centraal staan in de beslissingen in plaats van het personeel oftewel de menselijke factor.

Snelle wisseling van personeel
Hire and fire wordt ook als term gebruikt als men het heeft over snelle wisselingen van personeel binnen een organisatie. Hierbij worden werknemers vrij snel ontslagen en daarnaast worden nieuwe werknemers weer snel aangenomen. Dit gebeurd op basis van employment at will. Hire-and-firebeleid heeft invloed op onder andere de werving en selectie en de personeelsplanning.