Wat wordt bedoelt met ‘best practice’?

Best practice is een term die regelmatig aan de orde komt als men werkmethodes evalueert. Met de term ‘best practice’ wordt de werkmethode, techniek of activiteit bedoelt die wordt beschouwd als de meest effectieve ten opzichte van andere werkmethodes, technieken enz. Als men een bepaald proces beschouwd als ‘best prectice’ dan vormt dit proces een voorbeeld of inspiratiebron voor organisaties of personen. Zij kunnen de ‘best practice’ gaan beschouwen als de uitkomst van een evaluatie van verschillende processen. Daardoor hoeven bedrijven en personen niet zelf allemaal verschillende technieken en werkmethoden te proberen om de meest effectieve werkmethode te bepalen.

Voordelen van ‘best practice’
Door een ‘best practice’ toe te passen kan men problemen en complicaties voorkomen. Men verwacht door de toepassing van ‘best practice’ tot betere eindresulaten te komen dan wanneer men andere methoden of processen toe zou passen. De keuzen voor een best practice is dus ook een keuzen voor effectiviteit. Daarnaast kan men ook tijd besparen doordat men niet verschillende processen zelf hoeft te evalueren op effectiviteit en rendement. Een ‘best practice’ is vaak verbonden aan een branche zoals de techniek of zorginstellingen. Deze instellingen kunnende “best practices” onderling uitwisselen. Soms wordt dit niet gedaan in verband met de concurrentiepositie.

‘Best practices’ niet overal de beste methode
De term ‘best practice’ is wel speculatief, wat voor één organisatie als de beste methode kan worden beschouwd kan voor een andere organisatie inefficiënt zijn. Het is daarom niet verstandig om zomaar een werkmethode toe te passen omdat een bepaalde organisatie deze beschouwd als ‘best practice’. Men zal voordat men een werkmethode toe past dus goed moeten nagaan of de omgeving waarin de werkmethode wordt uitgevoerd voldoende overeenkomt met de omgeving waar men de ‘best practice’ heeft ontwikkelt en geïmplementeerd. De context is dus erg belangrijk evenals de  kritieke succesfactoren.