Wat is marge-erosie definitie marge-erosie?

Marge-erosie is een term die wordt gebruikt voor de geleidelijke afname van marge in de loop van de tijd. Het woord marge-erosie is een Nederlandse vertaling van het Engelse margin erosion. Vanuit het managementperspectief kan marge ontstaan door onzorgvuldige planning en een verkeerde inzet van productiemiddelen. Door de verkeerde keuzes te maken kan de brutomarge van een organisatie slinken. Dit kan op korte termijn gebeuren maar ook op de lange termijn.

Begrip marge-erosie
Het begrip marge-erosie wordt gebruikt voor de afname van marge over een langere tijd. Sommige beslissingen zorgen er voor dat de marge van de organisatie geleidelijk afneemt. Hierbij kun je denken aan de aankoop van machines die minder snel produceren dan de rest van de markt. Ook kun je denken aan verouderde software of het niet tijdig meegaan met de markt. Bedrijven kunnen dan achterlopen ten opzichte van de concurrent.

Productiekosten
De productiekosten kunnen omhoog gaan wanneer machines regelmatig stil staan en gereviseerd moeten worden. Ook door software problemen en bezuinigingen op vakkundig personeel kunnen de kosten hoger worden en kan de marge onder druk komen te staan. Marge-erosie kan worden tegengegaan door de juiste beslissingen te nemen. Dat vereist leidinggevende capaciteiten maar ook een goed inzicht in de markt en de mogelijkheden die er worden geboden in de techniek en technologie.

Investering
Een verkeerde investering kan marge-erosie verergeren maar een goede investering kan marge-erosie juist beperken. Een voorbeeld hiervan is lean-management en lean-manufacturing. Deze productiesystemen die in het verleden zijn ingevoerd op basis van het veel oudere scientific management kunnen de kosten en het afval dat in een organisatie ontstaat reduceren. Toch is de invoering van bijvoorbeeld lean manufacturing niet alleen voldoende. Men moet deze optimalisatieprocessen voortdurend evalueren en bijsturen.

Managementvaardigheden
Er zijn veel opleidingsinstellingen en managementtrainingen die aandacht besteden aan de reductie van marge-erosie. Toch ligt de sleutel van de reductie van marge-erosie bij het management zelf. Een vaardig management weet de kansen in haar omgeving goed in te schatten en de mensen en middelen daar zo op aan te passen dat de kans op marge-erosie zo klein mogelijk wordt.