Waarom maken organisaties gebruik van een arbeidspool?

Een arbeidspool is een groep flexibele werknemers die kunnen worden ingezet om een of meerdere organisaties te voorzien van extra arbeidspotentieel wanneer daarvoor behoefte ontstaat. Het grote voordeel van een arbeidspool is dat organisaties die te maken hebben met wisselingen in de werkdruk extra personeel kunnen inzetten wanneer dat nodig is. Een arbeidspool is voor interessant voor productiebedrijven of andere ondernemingen die in bijvoorbeeld bepaalde seizoenen meer werknemers nodig hebben. Doormiddel van een arbeidspool kan deze stijging in de personeelsbehoefte worden opgevangen. Een arbeidspool kan worden gebruikt om één specifieke organisatie te helpen maar eventueel kan een arbeidspool ook meerdere organisaties of zelfs een branche te ondersteunen.

Interne arbeidspool

Als een arbeidspool wordt gebruikt om één specifieke werkgever te ondersteunen dan spreekt men van een interne arbeidspool.

Externe arbeidspool

Wanneer een arbeidspool wordt gebruikt om diverse werkgevers te ondersteunen dan noemt men dat een externe arbeidspool.

Fysieke arbeidspool

Een fysieke arbeidspool is een organisatie waarin de arbeidspool daadwerkelijk is ondergebracht, kortom de werknemers zijn daadwerkelijk in dienst bij een fysieke arbeidspool

Virtuele arbeidspool

Verder zijn er ook nog virtuele-netwerkpools of virtuele arbeidspools op internet. Dit zijn arbeidspools die vaak door meerdere organisaties worden ingezet. Vraag en aanbod van flexibele arbeidskrachten komen op een virtuele verzamelplaats voor personeel en werk bij elkaar op internet.