Wat is WGA hiaat of een WGA hiaatverzekering?

WGA hiaat is een inkomensgat dat ontstaat wanneer iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en na 104 weken ziekte aanspraak moet maken op een WGA vervolguitkering. Het verschil tussen het oorspronkelijke salaris en de WGA vervolguitkering is een gat, dit gat noemt men een hiaat oftewel het WGA hiaat. De afkorting WGA wordt voluit geschreven als Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een WGA-hiaatregeling of een WGA-hiaatverzekering is een regeling die van toepassing is op werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt en daardoor een groot deel van hun inkomen moeten missen. Deze WGA uitkering ontvangt een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer na 104 weken ziekte of te wel na twee jaar ziekte. Dit is vastgelegd in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Er zijn echter verschillende soorten WGA-uitkeringen.

Terugval in loon bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
Bij een aantal WGA-uitkeringen zal de daadwerkelijke uitkering aanzienlijk lager uitvallen dan het oorspronkelijke loon dat de werknemer had verdiend voordat hij of zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd. De WGA vervolguitkering is bijvoorbeeld een uitkering die gebaseerd is op een bepaald percentage van het minimumloon. Deze WGA vervolguitkering houdt dus geen rekening met het salaris wat de werknemer oorspronkelijk had verdient voordat hij of zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd.

Nut van een WGA-hiaatverzekering
Een werknemer die alleen een WGA vervolguitkering ontvangt zal aanzienlijk in inkomsten achteruit gaan indien hij of zij deze WGA vervolguitkering als enige inkomstenbron heeft. Daarom is de WGA-hiaatverzekering een nuttige verzekering als een werkgever en werknemer het gat wil opvullen tussen de WGA-vervolguitkering en de hoogte van het oorspronkelijke loon. Met een WGA-hiaatverzekering kan het risico op een aanzienlijke inkomensdaling worden beperkt als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft na 104 weken ziekte.

Wanneer van je onder het WGA?
Een werknemer valt onder de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten wanneer hij of zij tussen de 35%- en 80% arbeidsongeschikt is. Daarnaast zullen ook werknemers die 80% arbeidsongeschikt zijn maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn kunnen met de WGA te maken krijgen.  Werknemers die tot 35% arbeidsongeschikt zijn blijven in dienst van de huidige werkgever en krijgen daarom geen uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Dekking van een WGA-hiaatverzekering
Een WGA-hiaatverzekering is, zoals je hebt gelezen, bedoelt om het gat tussen de WGA vervolguitkering en de hoogte van het salaris financieel te dichten. Dit is echter afhankelijk van de dekkingsgraad van de WGA-hiaatverzekering. Er zijn namelijk verschillende WGA-hiaatverzekeringen die onderling verschillen op het gebied van de dekkingsgraad. Grofweg zijn er twee groepen WGA hiaatverzekeringen namelijk de: WGA hiaatverzekering basis, standaard variant en de WGA-verzekering uitgebreid.

De basis of standaard WGA hiaatverzekering zal het inkomensgat slechts gedeeltelijk aanvullen met een premie. De uitgebreide variant zal het inkomen van de werknemer aanvullen tot 70% van het loon. Het is verstandig dat men weet op welke manier men WGA hiaat verzekerd is omdat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de hoogte van de inkomsten als men langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Is een WGA-hiaatverzekering verplicht?
Wettelijk is het niet verplicht om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten maar in veel CAO wordt de WGA wel verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de CAO Kleinmetaal. Doordat het afsluiten van een WGA hiaatverzekering is vastgelegd in de Kleinmetaal CAO zijn veel werknemers die werkzaam zijn in de metaalsector of technieksector aangesloten bij een verzekeringsorganisatie die het WGA-hiaat of het WGA-gat afdicht met een verzekering. Werkgevers zijn echter vrij om te kiezen bij welke verzekeringsorganisatie de WGA-hiaatverzekering en de WGA-basisverzekering worden afgesloten. De dekking die de werkgevers moeten hanteren (basis of uitgebreid) is echter wel in een branche-cao vastgelegd.