Europees akkoord gesloten in december 2017 over aanpak afval en verspilling

Circulaire economie is een term die regelmatig wordt genoemd in het kader van de verduurzaming van de economie. In feite houdt circulaire economie in dat er zo weinig mogelijk ‘nieuwe’ grondstoffen worden aangewend voor bijvoorbeeld productieprocessen. In plaats daarvan moeten grondstoffen die reeds in de circulatie zijn gebracht opnieuw worden gebruikt wanneer het oorspronkelijke product … Read more