Woningsplitsing oplossing voor woonruimte-tekort?

Woningsplitsing is in feite het opdelen van een woning in twee of meerdere woningen. Woningsplitsing is het tegenovergestelde van het samenvoegen van woningen. Doormiddel van woningsplitsing zouden er meer woningen of wooneenheden kunnen ontstaan. Er zijn echter voordelen en nadelen die aan het splitsen van woningen kleven. In een interessant artikel op nieuwswebsite nu.nl kan men hierover meer lezen.

Soorten van woningsplitsing
Het splitsen van woningen kan in feite op twee manieren gebeuren namelijk kadastrale splitsing en bouwkundige splitsing. Deze twee varianten worden nader toegelicht:

  • Bouwkundige splitsing. Deze vorm van woningsplitsing wordt bouwkundig aangepakt. Dit houdt in dat een woning vaak technisch en bouwkundig wordt veranderd zodat het mogelijk is dat er meerdere gezinnen in het oorspronkelijke complex kunnen worden. Een huis wordt dan bijvoorbeeld opgesplitst in appartementen. Iemand die van plan is om een woning bouwkundig op te splitsen zal hiervoor een omgevingsvergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Het bouwkundig splitsen van een woning is echter niet altijd technisch en constructief mogelijk. In ieder geval moet het pand wel worden voorzien van de vereiste rook- en brandmelders. Verder zullen er ook andere veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden zoals vluchtroutes en geluidswerende maatregelen. Uiteraard moet met bouwkundige splitsing ook sanitaire voorzieningen aanbrengen in het andere woningdeel. Veel aspecten liggen vast in het zogenaamde Bouwbesluit. Op basis van het Bouwbesluit kan een gemeente afwijzend reageren op een bouwkundige woningsplitsing. Ook kan de gemeente op andere gronden bezwaren hebben en besluiten om geen vergunning te verstrekken.
  • Kadastrale splitsing is het opdelen van een perceel in meerdere percelen. Er ontstaat dan een definitieve grens. Als er sprake is van een verkoopsituatie dan moet er daadwerkelijk een kadastrale splitsing plaatsvinden anders is een woningverkoop niet mogelijk. Elke woning die verkocht wordt zal namelijk ook gekoppeld moeten worden aan een huisnummer en dus een perceel moeten hebben op basis van het Kadaster. Een dergelijke woning moet dan overigens ook een eigen voordeur hebben, eigen keuken, een badkamer en sanitair.

Woningsplitsing een oplossing?
Het splitsen van een woning kan om verschillende redenen worden gedaan. Soms heeft het splitsen van een woning een oorzaak in de relatiesfeer dat mensen niet meer gezamenlijk kunnen leven en besluiten een soort LAT relatie aan te gaan. Het kan ook zijn dat iemand in een studentenstad besluit om een deel van de woning te splitsen en deze te verhuren aan een student of meerdere studenten. Dit kan extra huuropbrengsten opleveren maar zal ook voor meer drukte zorgen. Starters op de woningmarkt of werknemers die gedurende een paar jaar voor een bedrijf in een bepaalde stad moeten werken kunnen baat hebben bij een opgesplitste woning. Door een woning op te splitsen ontstaan er echter wel kleinere woonruimten.

Daarnaast kunnen allemaal technische problemen ontstaan en kan ook de veiligheid in het gedrang komen. Door in één pand bijvoorbeeld meerdere woonlagen te plaatsen kan er bij brand een probleem ontstaan met de vluchtroutes. Verder zorgt woningsplitsing er ook voor dat er rekening moet worden gehouden met meer drukte rondom een bepaald gebied. Er moet bijvoorbeeld ook gedacht worden aan parkeergelegenheid. Ook de afvalstroom kan verdubbelen. Dit alles zorgt er voor dat zowel de woningeigenaar als wel de gemeente heel zorgvuldig zal nadenken of een bepaalde woning wel of niet gesplitst kan en mág worden. Of het splitsen van een woning daadwerkelijk een oplossing is voor het tekort aan woningen zal men niet met een eenduidig antwoord kunnen zeggen. Dit zal men per situatie moeten bekijken.