Woningprijzen stijgen in 2020 opnieuw sinds juni 2013

De afgelopen jaren zijn de woningprijzen in Nederland gestegen. Deze stijging is een ontwikkeling van de afgelopen jaren. Vanaf halverwege 2013 is er een stijgende trend op de woningmarkt met betrekking tot de verkoopprijs. Het dieptepunt op de woningmarkt ontstond halverwege 2013. Toen was er sprake van een woningmarktcisis of huizencrisis. Vanaf het dieptepunt krabbelde de woningmarkt maandelijks en jaarlijks een beetje verder overeind. Uiteindelijk was de woningmarkt in mei 2018 zover hersteld dat de gemiddelde prijzen van koopwoningen boven het recordniveau van augustus 2008 uitstegen.

Volgens het CBS bereikte de prijsindex van koopwoningen in november 2018 het hoogste niveau uit. Na deze maand is de woningmarkt niet verder doorgegroeid. De prijsindex bleef op hetzelfde niveau. Desondanks is de woningmarkt nog steeds op een prijsniveau dat 42 procent hoger ligt dan 2013. De woningmarkt is echter nog zeker niet gezond. Vraag en aanbod zijn niet met elkaar in balans. Dat is voor een groot deel de veroorzaker van de prijsstijging. Daarnaast is ook de hypotheekrente historisch laag. Dat is op zich niet verkeerd maar de reden die ten grondslag ligt aan de lage hypotheekrente heeft te maken met het noodbeleid van de ECB. Juist dat laatste is niet gezond. De economische situatie in Nederland en Europa staat onder druk dat zal vroeg of laat een effect hebben op de woningmarkt.