Werknemers gaan zuiniger om met geld in 2012

Het jaar 2012 zal voor veel werknemers een jaar worden waarin ze gaan bezuinigen op uitgaven in hun gezin. Vier mensen van de vijf maken rond de jaarwisseling voornemens voor het komende jaar. Uit een onderzoek dat in opdracht van de ING werd uitgevoerd is gebleken dat naast afvallen en ‘minder druk maken’ ook ‘zuiniger leven’ in de top drie is komen te staan van goede voornemens.

Zuiniger leven was in voorgaande jaren een minder belangrijk punt van bezuinigingen. Volgens de ING kan de conclusie getrokken worden dat de recessie hierin een belangrijk rol speelt. Mensen met lage opleidingen en lage inkomsten zijn vooral bezig met bezuinigingen voor het komende jaar.

De werknemers met lagere lonen dan modaal zijn vooral van plan om te bezuinigen op luxe uitgaven zoals vakanties en dure kleding. Daarnaast zijn veel mensen van plan om te stoppen met roken. Naast de voordelen die dit oplevert voor de gezondheid zorgt stoppen met roken ook voor een aanzienlijke kostenbesparing voor gezinnen.

Mijn eigen beeld bij deze voornemens is dat veel werknemers niet weten wat de toekomst hen zal brengen. Overal in het nieuws hoor je dat 2012 een ‘spannend jaar’ zal worden op economisch gebied. Werknemers bezuinigen in mijn ogen omdat de kosten van onder andere de zorgverzekering en de kinderopvang stijgen. Hierdoor zullen veel werknemers wel moeten bezuinigen. Er komt minder geld binnen omdat de salarissen verhoudingsgewijs nauwelijks stijgen.

Als er minder geld binnenkomt en er meer geld uit gaat is bezuinigen in privé-uitgaven de beste oplossing om de gezinsuitgaven in balans te houden. De vraag blijft echter kunnen mensen die als zuinig leven nog meer gaan bezuinigen? Op een gegeven moment zijn er nauwelijks nog uitgaven waarop bezuinigd kan worden.