Flexibel personeel oplossing voor 2012

2012 Staat voor de deur. Veel bedrijven ronden het jaar 2011 af en daarmee wordt de personele bezetting en het aantal opdrachten opnieuw bekeken. Bij veel bedrijven in de bouw zijn de bouwprojecten in de fase van afronding of zijn ze reeds afgerond. Ook bij bedrijven in de werktuigbouwkunde wordt getracht voor de kerst de belangrijkste projecten af te ronden. Wat volgend jaar brengt is voor sommige bedrijven onduidelijk. Bedrijven moeten het soms van vele kleine projecten hebben met een onduidelijke startdatum. Dit vereist een grote flexibiliteit in de planning van bedrijven.

Offertes bij grote bedrijven
Wanneer een handtekening onder de offerte komt te staan hebben bedrijven meer zekerheid. Het uitschrijven van offertes is daarom erg belangrijk. Toch moeten verhoudingsgewijs veel offertes worden geschreven om een beetje werk binnen te halen. De concurrentie op de markt is enorm. Grote bedrijven lopen hierin behoorlijke risico’s. Zij hebben verhoudingsgewijs veel overhead en moeten net als andere bedrijven hun personeel doorbetalen wanneer ze thuis zitten zonder werk. Bij grote bedrijven is deze kostenpost dermate groot dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt wanneer ze hun personeelsleden voor langere periode thuis hebben te zitten.

Gevolgen voor kleinere bedrijven
Om deze redenen kiezen grote bedrijven vaak voor scherpe offertes. Dit heeft echter het gevolg dat kleinere bedrijven voor de keuze worden gesteld om hierin mee te gaan of om hun eigen prijzen te blijven hanteren. De prijzen in de markt komen in een neerwaartse spiraal. De bedrijven die een stevige financiële positie hebben kunnen het hoofd wel boven water houden. De bedrijven die echter in 2009 in de eerste crisis al in zwaar weer terecht waren gekomen krijgen het in 2012 vermoedelijk nog moeilijker.

Gevolgen voor personeel
Bedrijven moeten om kosten te besparen pijnlijke beslissingen nemen. Deze beslissingen hebben vaak gevolgen voor personeel. Personeelsleden worden ontslagen of tijdelijke contracten worden niet verlengd. Daarnaast worden tijdelijke krachten zoals uitzendkrachten en zzp’ers vaak uit het bedrijf gestuurd om kosten te besparen. Deze ‘flexibele schil’ geeft een bedrijf in moeilijke tijden de mogelijkheid om zonder ontslagprocedures de financiële druk van de personele bezetting te verlagen.

Tijden veranderen
Wanneer het economisch tij echter weer veranderd zullen bedrijven weer nieuw personeel moeten aantrekken. In die situatie zullen ze er eerst voor kiezen om flexibel personeel aan te nemen. Flexibel personeel brengt minder risico’s met zich mede. De kosten van flexibel personeel zijn echter hoger dan personeelsleden die rechtstreeks bij een bedrijf in dienst treden. Een bedrijf kan het dienstverband van flexibel personeel zonder veel moeite stopzetten. Wanneer een economische opleving niet doorzet hebben bedrijven niet een probleem met personeelsleden die een vast contract hebben.

Flexibel personeel oplossing
Uit bovenstaande valt te concluderen dat zowel in een economisch goede situatie als een economisch slechte situatie de oplossing gevonden kan worden in flexwerkers. Het beperkt het risico van bedrijven in slechte economische tijden en zorgen in goede tijden er juist voor dat bedrijven een mogelijkheid hebben om een medewerker op tijdelijke basis in dienst te nemen. Na het afronden van een inleenperiode kunnen ze de medewerker vast in dienst nemen. De inleenperiode kan dan worden gebruikt als inwerkperiode, een soort lange proeftijd. Bij het bieden van een contract aan een uitzendkracht mag dan niet een nieuwe proeftijd overeen worden gekomen.