Investeren in bouwsector moet volgens FNV

De bouwsector heeft het in 2011 zwaar te verduren gehad. Met de vooruitzichten op 2012 lijkt het met de bouwbedrijven nog moeilijker te gaan verlopen. Banken verstreken zowel aan bedrijven als aan particulieren nauwelijks kredieten. Hierdoor kunnen bedrijven en particulieren nauwelijks bedrijfspanden of woningen financieren. Dit heeft tot gevolg dat er bijna geen nieuwe projecten van start gaan in de bouw. Bouwbedrijven hebben echter wel personeel in dienst. Deze personeelsleden moeten worden doorbetaald ook wanneer er geen projecten lopen. De loonkosten en andere lasten zorgen er voor dat bouwbedrijven in ‘zwaar weer’ terecht komen. Wanneer ze niet kunnen bouwen raken ze door hun reserves heen. Snijden in de kosten is vaak maar beperkt mogelijk. Het betekend in de meeste gevallen dat personeel op straat wordt gezet.

Gevolgen voor de bouwsector
De krimp in de bouwsector zorgt voor een grotere werkeloosheid. De werkeloosheidswet moet de bouwvakkers die hun baan hebben verloren voorzien van inkomen. Hoe meer bouwvakkers op straat komen te staan hoe groter de kostenpost wordt voor de Nederlandse overheid. De kosten voor de uitkeringen moeten worden gedekt met belastinggeld en bezuinigingen van de overheid.

Brandbrief van de FNV over de bouw
Door deze ontwikkelingen wordt het werkklimaat van Nederland er niet beter op. De vakbond FNV schreef op woensdag 21 december 2011 een brandbrief aan de Tweede Kamer waarin de een aantal voorstellen deed om dit probleem aan te pakken. Ze heeft de FNV het over het opnieuw verlagen van de btw. Daarnaast vindt deze vakbond het raadzaam om investeringen in publieke voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen naar voren te halen. Er moet volgens de FNV een stimuleringspakket voor de bouw komen die zo spoedig mogelijk in werking moet worden gezet. Daarnaast moet een breder pakket worden geboden om de hele economie van Nederland te verbeteren.

De FNV bond gaf aan: ”Na een korte en beperkte opleving na de kredietcrisis, dreigt de bouwsector in Nederland weer weg te glijden”

Zzp’ers in de bouw            
Ook vindt de FNV dat er meer moet worden geïnvesteerd in zelfstandigen zonder personeel. Deze zzp’ers merken door de terugloop aan werkzaamheden dat ze financieel moeilijk rond kunnen komen. Wanneer ze zonder werk komen te zitten moeten ze vaak teren op hun eigen reserves. Er zijn vrijwel geen uitkeringen waar ze een beroep op kunnen doen. Daarom wil de bond dat de bijzondere bijstand voor zelfstandigen verbeterd wordt.