Werkgevers bieden meer vrijheid aan vakmensen in 2023

Nederlandse werkgevers hebben al geruime tijd te maken met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er veel vacatures worden open gezet om nieuwe instroom te bewerkstelligen. Het blijkt echter dat een focus op nieuwe instroom niet voldoende is. Er moet ook voor worden gewaakt dat er een uitstroom van vakmensen plaats gaat vinden. Om die reden wordt er ook aandacht besteed aan het behouden van personeel. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet. Naast een goed salaris of werkgarantie worden ook bonussen geboden. Daarnaast bieden bedrijven ook opleidingen en trainingen aan waarmee het personeel zich verder kan ontwikkelen. Het personeel kan bovendien ook meer rekenen op vrijheid.

Dat betekent dat personeel tegenwoordig steeds meer ruimte krijgt op de werkweek zo in te delen dat deze goed aansluit op het privéleven. De balans tussen werk en privé is voor veel mensen extra belangrijk. Na de coronacrisis is thuiswerken ook een belangrijk onderdeel geworden van de arbeidsvoorwaarden bij veel bedrijven. De optie om thuis te kunnen werken wordt door veel mensen in kantoorberoepen wel gewaardeerd. Alleen in bepaalde functies is dat niet altijd mogelijk. Hierbij kun je denken aan functies in de techniek waarbij je echt op de werkplaats aanwezig moet zijn. Voor bedrijven is het vaak lastig om een goede balans te maken in de arbeidsvoorwaarden. De wensen van personeelsleden kunnen namelijk onderling sterk verschillen.