Werkgevers in Nederland moeten in 2022 hogere salarissen bieden volgens FNV

De vakbond FNV is groot voorstander van hogere lonen voor werknemers in 2022. In een gesprek met nieuwswebsite NU.nl heeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aangegeven dat hogere lonen en meer vaste contracten er voor kunnen zorgen dat werknemers bij organisaties blijven werken en niet gaan uitstromen. Daarnaast moet flexibele arbeid op een goede manier geregeld worden. Zogenaamde schijn constructies van zelfstandigen zonder personeel die feitelijk als werknemer worden beschouwd moeten worden tegen gegaan. Ook nulurencontracten en oproepcontracten moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Dergelijke contracten geven werknemers in Nederland te weinig zekerheid over hun arbeidsinzet. Aan zekerheid is juist meer behoefte in 2022. Daarnaast is het ook gemakkelijker om meer zekerheid te bieden door de enorme hoeveelheid werk die beschikbaar is gekomen door de economische groei.

Reactie technischwerken.nl

Verschillende sectoren in Nederland merken de economische groei in de grote toestroom aan opdrachten. Mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn als carrièreplanner kunnen al snel een nieuwe stap maken in hun loopbaan door over te stappen naar een nieuwe werkgever in Nederland. Werkgevers moeten echter er voor zorgen dat ze hun personeel behouden. Door de personeelstekorten dreigen sommige bedrijven zelfs compleet in de problemen te komen met betrekking tot hun dienstverlening. Daarom moet er meer gedacht worden aan de belangen en ontwikkeling van personeel. De focus lijkt hierbij echter meer op de werving te liggen dan op het behoud en tevreden stellen van het bestaande personeelsbestand dat is verwonderlijk.